Comórtas na mBailte Slachtmhara seolta

Posted on Márta 19, 2013 le

0Bhuaigh Mainistir Shruthla i Longfort Comórtas na mBailte Slachmhara in 2012.

Bhuaigh Mainistir Shruthla i Longfort Comórtas na mBailte Slachmhara in 2012.

Seoladh Comórtas Bailte Slachtmhara 2013 go hoifigiúil inniu.

Ag labhairt ag an seoladh dúirt Martin Kelleher, Stiúrthóir Bainistíochta le príomhurraitheoirí an chomórtais, SuperValu: “Táimid ag maireachtáil i dtréimhse chorraíl, ó thaobh na heacnamaíochta agus ó thaobh chúrsaí sóisialta, ach léiríonn comórtas na mBailte Slachtmhara an tiomantas agus an díograis atá ag daoine fud fad na tíre dá bpobal áitiúil.

“Is é ár dtuairim, mar chuideachta, nach bhfuil bealach níos fearr lenár dtiomantas a léiriú ó thaobh pobail áitiúla bhríomhara fud fad na hÉireann a thógáil, ná a bheith rannpháirteach i mBailte Slachtmhara SuperValu.”

Is í 2013 an 22ú bliain ag SuperValu a bheith i mbun urraíochta ar chomórtas náisiúnta.

Dúirt an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil, Phil Hogan: “Tá na Bailte Slachtmhara ag cur feabhais ar an gcomhshaol ina mairimid le hos cionn 50 bliain agus chuidigh siad chun íomhá na hÉireann a chur chun cinn thar lear.

“Chuir os cionn 850 cathair, baile agus sráidbhaile isteach ar an gcomórtas anuraidh agus tá súil agam go mbeidh sé níos mó agus níos fearr fós i mbliana”.

Chomh maith leis an bpríomhchomórtas tá deich gComórtas Speisialta a fhéadfar cur isteach orthu freisin.

Tá foirmeacha iontrála agus eolas breise faoin gcomórtas ar fáil ag www.tidytowns.ie.

Posted in: Nuacht