Suirbhé faoi na meáin chlóite Ghaeilge

Posted on Márta 22, 2013 le

4Foras logo

Tá tús curtha ag Foras na Gaeilge le suirbhé ar mhianta phobal na Gaeilge ó thaobh seirbhís nuacht clóite de.

D’fhógair an Foras go raibh suirbhé le déanamh acu nuair a chinn siad deireadh a chur leis an deontas don nuachtán Gaelscéal. Dúirt an Foras ag an am go raibh pobal léitheoireachta na Gaeilge ag bogadh go dtí an idirlíon chun nuacht a fháil.

Agus iad ag fógairt an tsuirbhé inniu dúirt an Foras “go léiríonn an meath leanúnach atá tagtha ar dhíolachán nuachtán lán-Ghaeilge go bhfuil gnáthaimh léitheoireachta nuachta phobal na Gaeilge athraithe agus á n-athrú i rith an ama.”

“Is mian le Foras na Gaeilge freastal ar phobal léitheoireachta na Gaeilge agus céimeanna a ghlacadh a chuirfidh leis an bpobal sin. Chuige sin, ba mhaith le Foras na Gaeilge mianta agus riachtanais phobal na Gaeilge féin a mheas ina leith.

“Cuideoidh torthaí an taighde seo le Foras na Gaeilge aontú ar an gcur chuige is fearr chun seirbhís nuachta a chur ar fáil do phobal na Gaeilge taobh istigh d’acmhainní teoranta an Fhorais.”

Is féidir an suirbhé a dhéanamh ar an idirlíon ag www.gaeilge.ie/suirbhe nó é a íoslódáil anseo agus a sheoladh chuig suirbhe@forasnagaeilge.ie nó é a chur sa phost chuig SUIRBHÉ, Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath.

Tá go dtí 12.00in 16 Aibreán ag daoine chun an suirbhé a dhéanamh.

Posted in: Nuacht