Toit Bhán don Chárta Dubh

Posted on Márta 25, 2013 le

0Lenár gcomhfhreagraí san Iarthuaisceart

Tá CLG i ndiaidh glacadh le córas an chárta dhuibh ag comhdháil bhliantúil na heagraíochta i nDoire. Tá sé de chuspóir ag an chóras úr deireadh a chur leis an líon calaoisí ciniciúla a dhéantar sna Cluichí Gaelacha.

“White smoke for black cards”

Faoin chóras úr, a thiocfaidh i bhfeidhm i mí Eanáir 2014, tabharfar cárta dubh d’aon imreoir a dhéanann calaois chiniciúil, ina measc an tarraingt chun talún, tuisle a bhaint as imreoir d’aonghnó, ag bualadh isteach in imreoir i ndiaidh dó fáil réidh leis an liathróid le é a chur den ghluaiseacht imeartha, drochíde béil a thabhairt d’imreoirí eile, nó bheith ag tromaíocht ar réiteoir nó ar mhaor líne.

Imreoir ar bith a fhaigheann cárta dubh, bainfear den pháirc é agus beidh cead imreoir eile a chur ina áit, ach amháin má bhíonn trí chárta dhubha faighte ag an fhoireann cheana féin. Glacadh leis an chóras úr le vótáil 70.82% ar a shon, agus 29.18% ina choinne. Bhí dhá thrian de na vótaí ag teastáil le go nglacfaí leis an chóras úr.

Cé go bhfuil glacadh oifigiúil leis an chóras anois, bhí roinnt bainisteoirí agus imreoirí ina choinne, GAA Annual Congress 2011 - Saturday 16th Aprilagus bhí cuma ar an scéal go rachadh sé crua ar An Chomhdháil go leor tacaíochta a fháil don chóras. Labhair bainisteoir Thír Eoghain, Micí Ó hAirt, i gcoinne an chórais, agus vótáil sé cinn de chontaetha Uladh ina choinne; Dún na nGall, Tír Eoghain, Aontroim, An Dún, Ard Mhacha, agus Fear Manach. Bhí Port Láirge, Luimneach, Corcaigh, Tiobráid Arann, An Clár, Laois agus Cill Chainnigh ag cur i gcoinne an rúin chomh maith.

Níl aon amhras ach go bhfuil gá ag CLG dul i ngleic le cultúr na bhfeallanna ciniciúla atá ag éirí coitianta sna cluichí, ach beidh le feiceáil an éireoidh leis an chóras úr seo na hathruithe is cuspóir leis a bhaint amach, nó an tuilleadh cíor thuathail a bheas i gceist.

Clibeanna:
Posted in: Nuacht