An bhfuil seirbhísí Ghaeilge uaidh na Gaeil?

Posted on Márta 26, 2013 le

6Ciarán Dúnbarrach

Bíonn go leor cainte ann i gcónaí maidir le cearta teanga, seirbhísí teanga agus ceist na Gaeilge, ach an bhfuil Gaeilgeoirí ag iarraidh cearta teanga ar chor ar bith?

 I saol na linne seo, agus ó bhí tuairim is 1980 ann, tá gach Gael ar an tsaoil dhátheangach leis an Bhéarla, fiú más deacra an Bhéarla do roinnt mhaith acu.

An é go bhfuil lucht na Gaeilge sásta le seirbhísí as Béarla agus gur teanga chúltúrtha amháin í an Ghaeilge?

An tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa agus An Coimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin

An tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa agus An Coimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin

 Dé Sathairn seo chuaigh thart, chuir an suíomh seo ceist ar a léitheoirí – An iarrann tú féin seirbhísí trí mheán na Gaeilge?

 Seo na freagraí …

Braitheann sé 40%

Iarraim i gcónaí seirbhís trí mheán na Gaeilge 28%

Eile : 16%

Ní iarraim – ní fiú an tairbhe an trioblóid 12%

Ní iarraim – déanann sé níos mó dochar ná sochar don Ghaeilge 4%

‘Braitheann sé’ a d’fheagair 40% acu, ag léiriú nach n-éilíonn siad a leithéid i gcónaí, nó go mbíonn leisce orthu i gcúinsí áirithe.

D’fhreagair líon suntasach agaibh, 28% go n-éilíonn sibh seirbhísí trí mheán na Gaeilge i gcónaí – is é an cheist eile mar sin ná – cad é mar a éiríonn libh?

Níor shíl 12% agaibh gur ‘fiú an tairbhe an trioblóid’ agus mheas 4% agaibh go ndéanann sé dochar don Ghaeilge má iarrtar seirbhís trí Ghaeilge. Cén fáth dar libh?

Mar sin de, tá cuma ar an scéal nach n-éilíonn 32% agaibh seirbhísí Ghaeilge ar chor ar bith.

Is méid mór daoine sin – is é an cheist ar ndóigh ná cad chuige sin? 

Posted in: Tuairim