Céard is fiú saol mná?

Posted on Aibreán 3, 2013 le

0 Ciarán Ó Braonáin

TUAIRISC SPÉISIALTA : Tháinig mé ar eachtra stairiúil le déanaí a thit amach i Meiriceá aimsir na sclábhaíochta. D’éirigh le lucht polaitíochta thall teacht ar chomhréiteach agus iad ag díospóireacht faoi líon na n-ionadaithe a bheadh ag na stáit éagsúla.

Ba éard a bhí i gceist le Comhréiteach na dTrí Chúigiú ná go mbeadh luach trí chúigiú de dhuine geal ar shaol duine ghoirm, agus daonraí na stát á gcomhaireamh acu. Aimsir agus saol eile ar ndóigh, ach chuir sé seo mé ag smaoineamh faoi luachanna na linne seo. Théis dom meon faoi leith a thabhairt faoi deara i gcéin is i gcóngar le míonna beaga anuas, bhí orm an cheist a chur: Céard is fiú saol mná sa domhan seo?

Tá na scéalta uafáis cloiste againn go léir maidir le leanaí a dhúnmharaítear sa tSín toisc nach buachaillí iad. Is maith is cuimhin linn freisin an bhean óg a cailleadh i nDeilí anuraidh, théis di éigniú droinge foréigneach a fhulaingt.

Thug mná na hIndia na sráideanna fúthu an uair sin, ag agóid faoi chontúirt laethúil na n-ionsaithe gnéis ansin. D’iarr siad ar an stát glacadh leis an éigniú mar choir thromchúiseach. D’iarr siad ar an stát go mbeadh luach níos airde curtha ar shaol na mban.

Ní bhaineann an t-uafás seo le domhan an bhochtanais amháin áfach. Tháinig an éagothroime luacha chéanna chun solais le déanaí sa tír is forbartha agus is sibhialta dá bhfuil ann, Stáit Aontaithe Mheiriceá.

An mhí seo caite tháinig cás cúirte chun deiridh in Ohio agus ciontaíodh beirt bhuachaillí, sé agus seacht mbliana déag d’aois, as cailín sé mbliana déag d’aois a éigniú. An rud is mó a bhainfí siar asat faoin gcás ná an meon a léiríodh go forleathan i measc na sochaí thall.

Rinne an bheirt fhear óg an cailín seo a thógáil ar camchuairt ó chóisir go cóisir agus í neamhaireachtálach de thoradh óil. Baineadh a héadaí di agus rinneadh rudaí dochreidte gránna di, arís is arís eile, os comhair a comhscoláirí. Níor chuir duine ar bith stop leis, ach a mhalairt ar fad.

Tiontaíodh ar Twitter agus ar Facebook agus rinneadh magadh gan trócaire fúithi, grianghraif is físeáin san áireamh. Ba chosúil nach raibh i gcorp na mná seo ach ábhar siamsaíochta.

pictures-of-ohio-steubenville-high-school-football-and-victim

An íosbartach á hiompair ag beirt fhear óga agus í ólta – fuarthas an beirt fhear óga ciontach as í a éigniú

Nuair a scaipeadh sonraí an scéil go fairsing níor tháinig deireadh leis an mbeag is fiú a rinneadh d’fhulaingt an chailín óig, neamhurchóidigh. Rinne roinnt de phobal na háite, Cathair Steubenville, iarracht na buachaillí a chosaint. Peileadóirí maithe ba ea iad, in áit a bhfuil an-tábhacht ag baint le foireann na meánscoile.

Ar lá an bhreithiúnais, lean ollstáisiúin teilifíse CNN leis an drochmheas. Craoladh caoineadh a chuirfeadh Eibhlín Dubh in áit na leathphingine agus na tuairisceoirí ag léiriú comhbhá as cuimse do na buachaillí bochta ag plé gach a bhfuil in ann dóibh. Ba bheag tagairt a rinneadh d’fhulaingt an chailín nó a bhfuil in ann di.

Bheifeá ag cur dallamullóg ort féin dá gceapfá nár bhain an meon céanna linne in Éirinn chomh maith. An meon a dhéanann beag is fiú d’ionsaí gnéis is a áiríonn  bean mar ábhar sásamh collaí do na fir seachas duine inti féin.

Ní fheictear mórán domsa idir an té as Ohio a iompaíonn ar Twitter le bheith ag spochadh as éigniú chailín is an fear as COBÁC a chasann ar leathanach ‘spotted’ ar Facebook le cur síos is magadh a dhéanamh faoi a ndearna sé ar chailín ón gcoláiste agus í sa leaba aige.

Dá mbeadh ar fhir óga Deilí, Steubenville, nó Belfield luach a chur ar bheatha na mban i dtéarmaí bheatha na bhfear, n’fheadar an dtabharfaidís na trí chúigiú dóibh fiú.

Posted in: Nuacht, Tuairim