Torann na dTonn le leachtú

Posted on Aibreán 3, 2013 le

7Tá Torann na dTonn, an comhlacht a d’fhoilsigh an páipéar Gaeilge Gaelscéal, le leachtú.

Tá cruinniú creidiúnaithe socraithe ag Torann na dTonn Dé hAoine 12 Aibreán sa Clayton Hotel i nGaillimh.

1398936420_3a798465a0_z

I litir chuig a gcreidiúnaithe, deir an comhlacht, “De bharr gur fógair Foras na Gaeilge go tobann ag deireadh Eanáir go bhfuil sé ag tarraingt siar maoiniú don nuachtán atáimid sa chruachás seo.”

The company which published ‘Gaelscéal’ is to be liquidated.

“Cé go de cheart ag Foras na Gaeilge an foirceannadh a dhéanamh, tháinig sé aniar aduaidh ar an gcuideachta mar gur tugadh le fios dúinn ag cruinniú le fo-choiste an bhoird an tseachtain roimhe, go leanfar leis an maoiniú go dtí deireadh ár gconartha i Márta 2014.

* Is ionann Torann na dTonn agus úinéirí Gaelscéal, iad siúd Máire Ní Thuathail agus David Hickey

* Is comhlacht é Torann na dTonn

* Is iad Máire Ní Thuathail agus David Hickey na stiúrthóirí ar Thorann na dTonn

* Níor ghlac ceachtar acu aon táille riamh ón chomhlacht

“Phléamar cúrsaí go mion le feidhmeannaigh de chuid Fhoras na Gaeilge agus chuireamar in iúl dóibh go raibh gá le maoiniú breis i ndiaidh don nuachtán scor d’fhoilisiú lena chinntiú go n-íocfar gach fiachas, Murach gur cuireadh deireadh luath leis an gconradh bheimis in ann é sin a dhéanamh gan gá le maoiniú breise.

“Cé gur tugadh le tuiscint dúinn go gcuirfí maoiniú breise ar fáil, dhiúltaigh Bord Fhoras na Gaeilge den iarratas. Tá díomá mór millteanach orainn faoin gcinneadh sin.

“Is é cinneadh Fhoras na Gaeilge an conradh a fhoirceannadh go luath agus diúltú an líon beag tacaíocht airgeadais breise a sholáthar a theastaíonn lena chinntiú go n-íocfaí go hiomlán tú, is cúis leis an drochscéal seo.”

Idir an dá linn, tá ráflaí ag bailiú nirt go bhfuil sé beartaithe ag Foras na Gaeilge maoiniú a thabhairt do RTÉ chun seirbhís ar líne a chur ar fáil, d’ainneoin go raibh sé sin beartaithe acu cibé ar bith. 

Posted in: Nuacht