Neamhaird ar ghealltanais Ghaeilge Chomhaontú Aoine an Chéasta

Posted on Aibreán 11, 2013 le

0Tá sé ráite ag Pobal, scátheagras phobal na Gaeilge ó thuaidh, nach bhfuil gealltanais Chomhaontú Aoine an Chéasta i leith na Gaeilge á gcomhlíonadh.

Dúirt Janet Muller, Príomhfheidhmeanach Phobal: “Ábhar dóchais a bhí sa Chomhaontú, dar leis a lán, mar den chéaduair riamh, thug rialtas na Breataine aitheantas don Ghaeilge ó thuaidh.

“Is oth linn a rá, áfach, gur chuir an stát cuid mhaith fuinnimh agus chuid mhaith ama le cúig bliana déag anuas, ag cur constaicí roimh phobal na Gaeilge agus ag iarraidh na bhforbairtí ar an talamh a bhrú siar.

“Chosain rialtas na Breataine feidhmiú leanúnach Acht 1737 Riar na Córa, dlí áiféiseach a theann siar 276 bliain, agus a chuireann cosc iomlán ar úsáid na Gaeilge sna cúirteanna; go fóill, níl aitheantas ar bith ann do chraoltóireacht na Gaeilge i reachtaíocht Westminster; tá maoiniú do na heagrais bunmhaoinithe gearrtha go dtí an cnámh, agus a dtodhchaí féin i mbaol; agus go fóill, níor tugadh Acht na Gaeilge isteach, cé go raibh gealltanas soiléir faoi i gComhaontú Cill Rímhinn.”

“Ar na mallaibh, rinne Pobal suirbhé  le múinteoirí ag obair in earnáil an Ghaeloideachais. Cé go n-aithníonn Gaeilgeoirí an dul chun cinn atá déanta ag pobal na Gaeilge féin, ar a shon féin, le bliana beaga anuas, tá ard-leibhéal de mhíshástachta faoin dóigh a bhfuil gealltanais na gComhaontaithe a gcomhlíonadh.

“Dúirt timpeall is 65% de fhreagróirí go raibh siad ‘míshásta’ nó ‘iontach míshásta’ faoin bhealach a éascaíonn an rialtas úsáid na Gaeilge sa saol poiblí – níor dhúirt ach aon ceathrú de na freagróirí go raibh siad ‘sásta’.

“Dúirt timpeall is 60% go raibh siad ‘iontach míshásta’ nó ‘míshásta’ nach raibh gníomh diongbháilte á ghlacadh ar son na teanga, agus nach raibh deireadh curtha le constaicí. Dúirt 90.7 % go raibh Acht cuimsitheach, ceart-bunaithe Gaeilge ‘riachtanach’, ‘iontach tábhachtach’ nó ‘tábhachtach.”

Beidh Pobal ag seoladh foilseachán go luath a léiríonn tuairimí pearsanta na nGael ar Chomhaontú Aoine an Chéasta. Beidh torthaí an suirbhé san áireamh san fhoilseachán.

Tháinig deireadh le tréimhse chomhairliúcháin do ‘Straitéis Ghaeilge’ mí na Samhna seo caite. Táthar ag súil go bhfoilseoidh an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta an stráitéis níos déanaí i mbliana.

 

Posted in: Nuacht