Ceist faoi Chostas na Cnapshuime

Posted on Aibreán 21, 2013 le

1Dar le tuairisc sa Sunday Business Post inniu, tá €2 bhilliún, saor ó cháin, caite ag an Stát ar chnapshuimeanna do stáitseirbhísigh atá ag éirí as ó cuireadh tús le hiarrachtaí leis an tseirbhís poiblí a dhéanamh níos lú 5 bhliain ó shin.

Dar leis an pháipéar, is cosúil go mbeidh an rialtas ag díriú ar na híocaíochtaí sin agus an síneadh ar Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh diúltaithe ag na ceardchumainn.

Dar leis an tuairisc, dá mbeadh cáin ar na híocaíochtaí seo, chruinneodh sé sin cuid nach beag den €300,000 a deir an rialtas a chaithfidh siad a bhailiú ó chiorruithe pá.

Posted in: Nuacht