An bhfuil tú ag lorg post?

Posted on Aibreán 24, 2013 le

3An bhfuil tú ag lorg post? An bhfuil Gaeilge líofa agat? Tá go leor poist ar fáil ag obair le an AE ach níl go leor Gaeilgeoirí ag cur isteach orthu!

Tá maolú sealadach ar stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil den AE – mar a bhíodh i gcás na Mailtise – toisc deacrachtaí praiticiúla tosaigh maidir le hearcú dlí-theangeolaithe, aistritheoirí, ateangairí agus foireann tacaíochta.551386_574294245924228_1485629945_n

Tá an leibhéal fostaíochta sna haonaid Ghaeilge níos ísle ná mar atá sna haonaid teanga eile cosúil le Mailtis nó Eastóinis. Gan maolú meastar go gcruthófaí suas le 200 folúntas.

Tá an maolú seo le breithniú i mí na Nollag 2015.

Tuilleann aistritheoirí breis is €4,000+ sa mhí agus tá géarghá le níos mó aistritheoirí faoi láthair san Aontas Eorpach.

Mar sin, chun dul i ngleic leis an fhadhb seo tá seimineár a reáchtáil Dé hAoine 26 Aibreán 2013 (4pm-6pm)  sa Léachtlann thuas staighre in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, faoi chathaoirleacht an Onóraigh Gerard Hogan, Breitheamh den Ardchúirt ar na deiseanna fostaíochta le hInstitiúidí an AE do chéimithe le Gaeilge líofa.

In ainneoin poist den scoth a bheith ar fáil le hInstitiúidí an Aontais do chéimithe le Gaeilge líofa, ní chuireann líon an-ard iarrthóirí isteach orthu le hais teangacha eile.

Seo deis na geallsealbhóirí éagsúla: Institiúidí an AE, an Rialtas, forais oideachais tríú leibhéil, mic léinn agus céimithe, a thabhairt le chéile chun na deiseanna seo a phoibliú agus a phlé.

Clár an tSeimineáir
16:00 Fáiltiú an Chathaoirligh, An tOnórach Gerard Hogan, Breitheamh den Ardchúirt
16:05 Lucinda Creighton TD, Aire um Ghnóthaí Eorpacha
16:25 Colmcille Ó Monacháin, Ceann Aonad na Gaeilge, An Coimisiún Eorpach
16:45 Seán Hade, Ceann Aonad na Gaeilge, Comhairle an Aontais Eorpaigh
17:05 Eoin Mac Dónaill, Dlítheangeolaí le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
17:15 Ionadaí EPSO (An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne)(cainteoir le deimhniú)
17:35 Plé oscailte
17:50 Achoimre ón rapporteur, Dáithí Mac Cárthaigh BL, Comhordaitheoir Dlí & Gaeilge;
17:55 Focal scoir an Chathaoirligh.

Posted in: Nuacht