Duaiseanna Ghlór na nGael 2012 Bronnta

Posted on Aibreán 25, 2013 le

0PREASRÁITEAS 

Thionól breis agus 300 ionadaí agus baill de choistí Gaeilge ó fud fhad na tíre, agus thar lear, in Óstán Chaisleán Chluain Tarbh ag an deireadh seachtaine i gcomhair Bhronnadh Duaiseanna agus Boinn Ghlór na nGael do chomórtas 2012.

Ba é príomhchainteoir na hoíche ná an tAire Sóisearach, Donncha Mac Fhionnlaoich TD. Bronnadh níos mó ná €145,000 i nduaiseanna ar choistí pobail, coistí scoile agus ollscoile agus ar chóistí ó Alba agus Stáit Aontaithe Meiriceá.

I mbliana bhuaigh Coiste Forbartha Dobhair I nDún na nGall an  Duais  Náisiúnta  gur fiú  €40,000 agus Trófaí Ghlór an nGael do choistí a bhfuil duine fostaithe leo, agus thóg Cumann Gaelach Leath Chathail Duais mhór na rannóige Coistí gan cúnamh fostaíocht, agus seic do €8,000.

Ghabh an tAire Mac Fhionnlaoich comhghairdeas leis an coistí ar fad a bhuaigh duaiseanna I mbliana. Dúirt Ceannasaí Ghlór na nGael, Lorcán Mac Gabhann gur buaiteoirí iad na coistí ar fad a bhaineann páirt nó is tríd a n-iarrachtaí go bhfuil fás agus forbairt ar shaol agus todhchaí na Gaeilge sa tír.

Bronnadh duaiseanna sa dhá chatagóir atá ag an gcomórtas: duaiseanna do choistí gan cúnamh fostaíochta agus duaiseanna do choiste a bhfuil cúnamh fostaíochta acu.  Chomh maith leis sin, bronnadh duaiseanna aitheantais, duaiseanna i réimsí oibre faoi leith, na duaiseanna idirnáisiúnta agus duaiseanna an chomórtais speisialta a eagraítear i measc na gCumann Gaelach sna coláistí Tríú Leibhéal agus an comórtas nua do chlubanna Gaeilge sna meánscoileanna, an Comórtas G!

Coiste Pobail Dobhair

Coiste Pobail Dobhair

Den chéad uair, i mbliana, bronnadh níos mó ná 30 Bonn Ghlór na nGael, boinn chré umha, boinn airgid agus boinn óir, ar choistí a bhain céatadán ard marcanna sa chomórtas thar trí bliana ó 2010 ar aghaidh.

Tugadh an bualadh bos is mó do phobal Dobhair a bhuaigh an mhór-dhuais náisiúnta don chéad uair, comhartha maith d’fhás agus bhuanú na Gaeilge ar fud na tíre agus don obair I measc na hóige ach go háirithe atá ar súil ag an choiste sin.

 Liosta Iomlán

Boinn Ghlór na nGael – Medals

Bonn Cré Umha- Na Macallaí (Loch Garman)

Bonn Cré Umha – Glór Sionna (An Clár)

Bonn Cré Umha – An tAonach (Tiobraid Árann)

Bonn Cré Umha – Balana (Ceatharlach)

Bonn Airgid – Ionad Deirbhile, Eachléim (Maigh Eo)

Bonn Airgid – Comhar Dhún Chaocháin (Maigh Eo)

Bonn Airgid – Comharchumann Árainn Mhóir (Dún na nGall)

Bonn Airgid – Corca Dhuibhne ag Caint (Ciarraí)

Bonn Airgid – Uíbh Ráthach  (Ciarraí)

Bonn Airgid – Tuar Mhic Éadaigh (Maigh Eo)

Duaiseanna Speisialta

Duais Chumann na Sagart        €1,000

Glór na nGael Gort a’Choirce (Dún na nGall)

Duais Chonradh na Gaeilge      €1,000

An Clár as Gaeilge + Bonn Ór (Co an Chláir)

Duais Chonradh na Gaeilge      €1,000

Glór Cheatharlach (Ceatharlach)

Duais Cholmcille – €1,500

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair        (Dún na nGall)

+ Bonn Óir

Duais Cholmcille – €1,500

Glór Cheatharlach (Ceatharlach)

Duais an Fháinne, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, €1,000

Ionad Uíbh Eachach, & Trófaí + Bonn Airgid (Béal Feirste)

Duais Chomhluadar €1,00 & Duais Ógras €700

Coiste Forbartha Charn Tóchair, + Bonn Óir (Co. Doire)

Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta, £1,500

Boirche Íochtar, + Bonn Airgid (Co. an Dúin)

Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall, €1,500 Coiste Seán Bán Mhic Meanman (Dún na nGall)

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe, €1,500

Maigh Cuilinn      + Bonn Óir (Gaillimh)

Duais Chló Iar-Chonnachta, & Dearbhán €1,000

Maigh Cuilinn      + Bonn Óir (Gaillimh)

Duais Údarás Craolacháin na hÉireann, €1,500

Stáisiún Tráchtála: Clare FM     (An Clár)

Duais Údarás Craolacháin na hÉireann, €1,500

Stáisiún Pobail: NEAR FM (Baile Átha Cliath)

Duais an Iontaobhas Ultach £1,400

Céim Aniar + Bonn Airgid (Dún na nGall)

Duais an Iontaobhas Ultach £1,400 An Droichead + Bonn Óir (Béal Feirste)

Duais na Comhairle Oidhreachta, €1,500  Comharchumann na nOileán Beag, Ancaire          (Dún na nGall)

+ Bonn Cré-Umha

Duais an Fhoras Pátrúnachta €1,000

Craobh na Bóinne (Co Lú)

Gradam Ghlór na nGael

Raidió na Gaeltachta

Comórtas G! (Scoileanna iarbhunscoile)

Urraithe ag An Spailpín Fánach & COGG

Uladh: Cumann Gaelach, Scoil Íosaef, Domhnach Mór, Tír Eoghain

Mumhan: Gaeilge GaGa, Coláiste Pobail, Cill Mhíchíl, Co. an Chláir.

Connacht: Coiste na nDaltaí, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Laighean: Ruaille Buaile ND, Meánscoil Notre Dame, Baile Átha Cliath

Príomhbhuaiteoir: €2,000

Club Ailigh G, Coláiste Ailigh Leitir Ceanainn

Comórtas 3ú Leibhéal

An Roinn Oideachais & Eolaíochta

Gearrliosta do sheacht nduais:

Iontráil Nua is fearr, €500: An Cumann Gaelach, Institiúid Teicneolaíochta BÁC

An Cumann is fearr le níos lú ná 200 ball €1,000: : An Chumann Sóisialta, Acadamh na hOllscolaíochta GaeilgeAn Cheathrú Rua

Duais Trasteorann, €1,000: An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Duais Athmhuintearais, €1,000: An Cumann Gaelach, Ollscoil na mBanríona

3ú hÁit, €1,000: Cuallacht Cholmcille, Ollscoil na hÉireann Má Nuad

2ú hÁit, €1,500: An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile B.Á.C

1ú Áit, €2,000: An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, BÁC

Global Gaeilge

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

3ú Áit         €2,500: Daltaí na Gaeilge Nua Eabhrach, SAM

2ú Áit €3,500 : Forbairt na Gaeilge, Baile Phitt , SAM

1ú Áit €5,000: Conradh na Gaeilge, Glaschú, Alba

Gearrliosta na gcoistí gan cúnamh fostaíochta.

Gaeltacht urraithe ag Údarás na Gaeltachta

1ú Áit         Coiste Pobail na Tulaigh  & Bonn Óir (Gaillimh) €3,000

2ú hÁit       Comharchumann Ráth Chairn  & Bonn Óir, €2,000

3ú hÁit       Glór na nGael Gort a’Choirce & Bonn Óir (Dún na nGall) €1,500

Iar-Ghaeltacht

Buaiteoir Náisiúnta na gcoistí gan cúnamh fostaíochta:

Áit Cumann Gaelach Leath Chathail  & Bonn Óir €8,000 (Co. an Dúin)

2ú hÁit Áth Buí le Gaeilge & Bonn Cré Umha €2,000 (Co. na Mí)

3ú hÁit Glór Bhréifne & Bonn Cré Umha €1,500 (An Cabhán)

Coistí le cúnamh fostaíochta     : Náisiúnta

Príomhdhuais Náisiúnta : €40,000  urraithe ag Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta & Trófaí Náisiúnta Ghlór na nGael, urraithe ag Foras na Gaeilge

: Coiste Forbartha Dhobhar & Bonn Óir

2ú hÁit Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua & Bonn Óir €8,000

3ú hÁit Glór Baile Locha Riach & Bonn Óir €6,000

4ú hÁit Gaelphobal an tSrátha Bháin & Bonn Óir €4,000

5ú hÁit Glór Cheatharlach & Bonn Óir €3,000

Posted in: Nuacht