Cúrsa d’iar-dhaltaí Choláiste Feirste

Posted on Bealtaine 1, 2013 le

6Beidh cúrsa nua d’iar-dhaltaí Mheánscoil / Coláiste Feirste ag toiseacht ar 15 Bealtaine in Ionad Uíbh Eathach, An Cheathrú Ghaeltachta, Béal Feirste.

Tá sé i gceist ag an chúrsa Gaeilge seo cuidiú le hiar-dhaltaí de chuid Mheánscoil Feirste chun a gcuid Gaeilge a fheabhsú.

Beidh an cúrsa ar siúl idir 7-9 ar feadh sé seachtaine, cúrsa piólóta é seo agus táthar ag súil go mbainfear úsáid as chun cúrsaí níos cuimsithí a chur le chéile a bheadh ar bun i rith an ama._58393065_irishschool

Tá an cúrsa seo dírithe orthu siúd nár éirigh leo a líofacht sa Ghaeilge a choinneáil nó orthu siúd a bhfuil Gaeilge a chodail amuigh acu anois.

 Trácht

le Ciarán Dúnbarrach

Molfadh an chuid is mó againn go hard na spéire an cúrsa seo agus iad siúd a bhunaigh é. “Ná habair é, déan é” a dúirt Máirtín Ó Cadhain agus is é sin go díreach an rud atá ag tarlú sa chás seo.

Bíonn go leor daoine ann i gcónaí ag gearáin faoi Ghaelscolaíocht agus an chineáil Gaeilge atá á teagaisc is á labhairt iontu ach ní mholann siad aon ghníomh dearfach.

Ní hionann sin agus an cás seo, tá fadhb ann is léir agus tá rud éigin á dhéanamh faoi.

Ach is fiú na ceisteanna a chur …

  • Cén fáth a bhfuil an cúrsa seo riachtanach?
  • Cén dóigh gur féidir le duine a gcuid Gaeilge a chailleadh in Iarthar Bhéal Feirste?
  • An bhfuil bunfhadhb ann maidir leis an chaighdeán Gaeilge atá Gaelscoileanna ábalta a theagaisc dá gcuid daltaí?
  • An bhfuil muid ag súil le barraíocht bho na Gaelscoileanna?
  • An bhfuil ualach na hathbheochana ar scoileanna agus an bhfuil ciall leis sin?

Féach chomh maith –

Another Gaelscoileanna Post

Gaelscoileanna

Posted in: Nuacht, Tuairim