“Bí linn ag an Phicnic Mhór!”

Posted on Bealtaine 15, 2013 le

1Tá sonraí na bPicnicí Móra atá á eagrú ag Comhluadar don deireadh seachtaine seo anois ar fail

Lá mór teaghlaigh le Spóirt, Spraoi, Sólaistí agus Dea-Aimsir (tá súil againn!!)” geallta ag Comhluadar, agus cé go gcaithfidh muid a bheith in amhras faoin cheann deireanach, is cinnte gur fíor ná chéad chinn!Picnic-Mhór-dáta

Má tá tú féin ag iarraidh picnic á eagrú is féidir dul i dteagmháil le ar imeacht@comhluadar.ie nó (01) 4789191

Eagraíocht is ea iad Comhluadar a chabhraíonn le teaghlaigh atá ag tógáil a gcuid páistí mar Ghaeil.

“Táimid fós ag fanacht ar mion sonraí ó cúpla grúpaí ach má tá easpa sonraí ann don phicnic gur mhaith leatsa freastal air, bí cinnte teacht i dteagmháil linn idir seo agus an Satharn agus déanfaimid sonraí an teagmhálaí sa cheantar a thabhairt duit!” a deir siad.

Seo hiad sonraí na bpicnicí:

Satharn 18 Bealtaine
Ciarraí: An Coireann, Uibh Ráthaigh, Co. Chiarraí @ 12.30i.n.

Corcaigh:  Fota Wildlife Park @12.00

Liatrom/Longfort: Ionad Oidhreachta Ard Achadh, Co.Longfort. @3.30i.n.

Domhnach 19 Bealtaine
Baile Átha Cliath: Páirc Naomh Éanna, Bóthar na Gráinsí, Ráth Fearnáin, BÁC 14. @ 2i.n (taobh leis an Caifé agus an carrchlós uachtarach)

Co. na Mí: Oldbridge, Droichead Átha @ 1.30i.n.

Co. Phort Láirge: Fennor Play Park, Fionnúir, Co. Port Láirge.

Co. Dhoire: Coill Dhroim nDámh (Drumnaph Woods). @2-4i.n. Déan teagmháil le: leonne.niloinsigh@ancarn.org / 028 79 549978

Luimneach: Páirc Naomh Pádraig, An Réabóg, Luimneach @3i.n.

An Cabhán: Cathedral Park, Cathedral Road, An Cábhán @12i.n.

Béal Feirste: Páirc Botanic, Béal Feirste.

Máirt 21 Bealtaine
Co. Mhaigh Eo: Halla Pobail Tuar Mhic Éadaigh, Clár Chlainne Mhuiris  Co Mhaigh Eo @ 12.30 i.n.

Naíonraí BÁC: Páirc an Fhionnuisce, BÁC.

Domhnach 26 Bealtaine
Laois/Uibh Fháillí: Monicknew Woods, Mountrath, Co. Laoise (12km ó Mountrath) @1.30 Déan teagmhail le Stiofáin De Búit 08………………..

Meitheamh: 
8 Meitheamh @ Coill Bhaile Uí Shíoda, Trá Lí, Co. Chiarraí
29 Meitheamh @ Ionad Deirbhile, Eachléim, Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Sonraí Picnicí eile sna ceantracha seo leanas  fós le cinntiú:
Corca Dhuibhne, Co. Lú.

Féach chomh maith 

 

Baile Úr Gaelach d’Albain

G-Spota Bhaile Átha Cliath

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill

Posted in: Beatha, Nuacht