G8, tagtha is imithe …

Posted on Meán an tSamhraidh 21, 2013 le

0Ceannairí an domhain tagtha le chéile do chruinniú mullaigh an G8

 Seán Míchaél Ó Donnchadha

Tháinig ceannairí [leaders]  polaitiúla  go Fear Manach i gcomhair chruinniú mullaigh an G8.

Bhí  ceannairí Mheiriceá, na Rúise, na Seapáine, na Breataine, na Gearmáine, na Fraince, na hIodáile agus Cheanada i láthair ag an gcruinniú a bhí á hóstáil ag David Cameron.

Bhí it will an Taoiseach Enda Kenny ag Loch Éirne  chomh maith de bharr go bhfuil uachtaránacht [presidency]  an AE ag Éirinn faoi láthair.

Pléadh comhaontú [agreement / consensus / accord]  trádála nua idir an AE  agus SÁM ag an gcruinniú nuair a tháinig na ceannairí Eorpacha agus Uachtarán Obama le chéile. Pléadh cúrsaí cánach agus  cogadh na Siria comh mhaith.

Bé mana an chruinniú mullaigh ná tradáil, cáin agus trédhearcacht [trade, tax and transparency].

 Siria:

Dúirt David Cameron gur éirigh leis plean seacht bpointe a aontú leis na ceannairí éile faoin tSiria. Ní mór do Bashar al-Assad imeacht mar tá “fuil ar a lámha aige” agus rialtas idirthréimhseach [transitional government] a chur ina áit a dhéanfaidh bainistiú ar chúrsaí sa tSiria go dtí go mbeidh rialtas daonlathach tofa. Beidh cabhair dhaonnúil [humanitarian aid] do na híobartaigh atá ag fulaingt ón gcogadh agus leanfaidh an próiséas síochána ar bonn práinne.g8logo

Diúltaigh Uachtarán na Rúise Vladimir Putin go raibh imeallú déanta air ag an gcruinniú mullaigh faoi cheist na Siria ag an seacht dtír eile agus lean sé lena thuarim dá dtabharfaí uirlisí troda  do cheachtar taobh sa chogadh cathartha seo go gcuirfí leis an ár.

Chosain sé ról na Rúise sa choimhlint go dtí an pointe seo agus níor shéan sé go mbeidh tuilleadh caidreamh   míleata aige leis an réimeas Assad  sa todhchaí.

Níor dúirt Cameron go díreach go gcuirfí arm go dtí na reibiliúnaigh ach go raibh sé tábhachtach go gcuirfidh an G8 “teachtaireacht” go dtí na daoine a bhí páirteach sa choimhlint. Beidh sé tábhachtach go mbeidh cainteanna idir réimeas Assad agus an freasúra chun socrú idirthréimhseach a chur ar bun faoi choimirce an comhghuaillíocht idirnáisiúnta seo de thíortha an G8.Dúirt sé má tharlóidh sé seo beidh Siria saor ó Assad agus saor ó sceimhlitheoireacht.

 Cáin

 Aontaíodh beartas deich bpointe.

 

  1. Ba cheart do na hÚdaráis Chánach tríd an domhan eolas a roinnt le chéile go huathoibríoch chun deireadh a chur le himghabháil cánach[tax evasion].
  2. Ní mór do tíortha a chuid rialacha a athrú ionas nach mbeadh comhlachtaí ilnáisiúnta in ann brabús a aistriú thar teorainneacha chun cáin a sheachaint. Ní mór do comhlachtaí ilnáisiúnta tuairisc a thabhairt do na hÚdaráis Chánach ar cé mhéid cáin a íocann siad agus do cén tír.
  3. Ba cheart go mbeadh a fhios ag gach comhlacht ar a úinéirí agus an fáisnéis seo a roinnt le bailitheóirí cánach agus lucht forfheidhmiú an dlí [law enforcers].
  4. Ba cheart go mbeadh na tíortha i mbéal forbartha in ann na cánacha atá dlite dóibh a bhailiú agus tá dualgas ar  na tíortha eile cabhrú leo.
  5. Ba cheart do chomhlachtaí eastóscach [extractive companies] íocaíochtaí a tuairisciú do gach rialtais agus ba cheart do na rialtais a fhaigheann an ioncam seo é a fhoilsiú.
  6. Ba cheart mianraí a fháil go dleathach, seachas  iad a ghoid ó réigiúin coimhlinte.
  7. Ba chóir go mbeadh idirbhearta talún [land transactions] trédhearcach agus ómós a thabhairt do chearta maoine pobail áitiúla.
  8. Ba cheart do rialtais fáil réidh le chaomhnaitheacht [protectionism] agus córas saor trádála idirnáisiúnta a aontú a chuirfidh borradh faoi fostaíocht agus fás geilleagrach tríd an domhain.
  9. Ba cheart do rialtais tíortha i mbéal forbartha gearradh siar ar mhaorlathas diomailteach [wasteful bureaucracy] ag teorainneacha ionas go mbeadh sé níos éasca agus nios  tápula earraí  a aistriú eatarthu.
  10. Ní mór do rialtais fáisnéis faoi dlithe, buiséid, caiteachas, staitisticí náisiúnta, toghcháin agus conarthaí rialtais, a fhoilsiú, i slí atá intuigthe [understandable] agus ath-inúsáidte [reusable] ionas go mbeadh na rialtais freagrach do na saoránaigh.

 

 

4.jpg.1000x297x1

Ceannairí an G8

 Comhaontú Saorthrádáil  idir an Aontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiricea

D`aontaigh ceannairí ag cruinniú mullaigh an G8 go dtosnóidh cainteanna i Washington an mhí seo chughainn ar chomhaontú saorthrádála idir an AE agus SÁM. D`fheadfadh an tionscnamh seo borradh de €300 billiúin a chur faoin eacnamaíocht domhanda. Theip cheánna féin faoi iarrachtaí ar comhaontú idir an AE agus SÁM.

Leanann na cainteanna an  comhaontú a chuireadh ar bun an tseachtain seo caite i Lucsamburg faoi uachtaránacht na hÉireann ar an AE in ar aontaíodh sainordú do na hidirbheartaí Eorpach [mandate for European negotiators]ag Airí Trádála an Aontas Eorpach.

De réir an sainordú tá earnáil closamhairc [audio-visual sector] na Fraince ligthe as an áireamh mar cheapann na Francaigh go bhfuil an tionscail sin ró-láidir i Meiriceá cheana.

Tá a lán deachrachtaí, cúrsaí talmhaíochta ach go háraithe, ina bhfuil fadhb ag na Meiriceánaigh ag bac an Aontas Eorpach ar úsáid hormón i dtáirgeacht mairteoil.

Dúirt Eanna Ó Cionnaith go raibh an comhaontú seo mar phríoracht d`uachtarántacht na hÉireann ar an E.U. agus gur labhair sé le Barak Obama faoi dhá bhlain ó thoin.Dúirt David Cameron go raibh d`acmhainn san socrú seo  dhá mhilliúin postanna a chruthú agus go dtógfadh sé dhá bhliain chun rudaí a aontú.

Dúirt an tUachtarán Obama go raibh sé tábhachtach gan ár n-uaillmhianta a laghdú agus na cinntí deacra a sheachaint chun socrú a fháil. Tá sé tábhachtach go mbeidh an comhaontú seo mar chuid de phlean foriomlán [overall plan] chun fás geilleagrach agus postanna a chur cun cinn.

Beidh Manuel Barroso, Uachtarán Coimisiún na hEorpa, i gceannas na cainteanna do bhaill an Aontas Eorpach. Dúirt go raibh sé i gceist feidhmiú go tapaigh.

 

Clibeanna: , ,
Posted in: Nuacht, Tuairim