An gcabhróidh filleadh Angela linn?

Posted on Meán Fómhair 27, 2013 le

0An gcabhróidh atoghadh Angela Merkel sa Ghearmáin leis an Tír Seo chun Socrú a Fháil ar Athchaipitliú ar ár mBainc?

Anailís le Seán Mícheál Ó Donnchadha

Glacann an Rialtas nach bhfaighidh siad socrú faoi leagáid fhiachas ár mbainc [legacy bank debt deal] go dtí an bhliain seo chugainn ach thug tacaíocht Ms Merkel le déanaí do théarnamh geilleagrach na tíre dóchas úr.

Creideann lucht an chomhrialtais go bhfuil sé soiléir ón a moladh faoin méad atá bhainte amach ag Éireann go bhfuil meoin an– dearfach aici faoin tír.

images

Angela Merkel, Seansailéir atofa na Gearmáine agus an duine is cumhachtaí san Eoraip

Tar éis a bua mór toghchánaíochta tá Ms Merkel ag iarraidh comhrialtas a chur le céile idir a páirtí féin, an CDU atá lárnach deasach [centre right] agus an SDP atá ar chlé ón lár [centre left].

Tá an Ghearmáin tar éis polasaithe déine eacnamaíochta a bhrú ar fud na hEorpa i dtíortha cosúil le hÉireann , atá tar éisgéarchéim mhór eacnamaíochta a fhulaingt.

Ach deir anailísí gurbh í seo an téama deiridh a mbeidh Ms Merkel i mbun Rialtas agus go bhfuil sé i gceist go mbeidh deisiú na hEorpa mar oidhreacht aici.

Creidtear go forleathan sa Ghearmáin go dtabharfaidh sí faoiseamh ó pholasaí déine agus go dtabharfaidh sí níos mó tacaíochta do thíortha imeallacha cosúil le hÉireann.

Cuirfidh an chobhsaíocht ó atoghadh Ms Merkel dlús faoi bhunú císte tarrthála nua.

Tá na Rialtas ag súil le níos mó béim anois ar bhunú an Sásra Cobhsaíochta Eorpach [European Stability Mechanism- ESM], a thugann féidearthachtaí go bhfaighimid aisíoc de suas le €30 billiún a chuireadh isteach sna bainc.

Beidh cáiníocóirí na Gearmáine ag maoiniú cuid mhór den Sásra Cobhsaíochta Eorpach a chiallaíonn go mbeidh tionchar mór ag an Seansailéir ar conas a mbunófaí agus a úsáidfí an ciste.

Tar éis a bua sa toghchán dúirt Ms Merkel go raibh dul chun cinn maith déanta ag Éireann in a téarnamh geilleagrach .

Dúirt sí “Táim buíoch do mó chomhghleacaí Éanna Ó Cionnaith faoi na leasuithe a chur i bhfeidhm go dúthrachtach. Is sampla í Éireann d’áit ina bhfuil rudaí ag dul i bhfeabhas.”

Tá ísliú suntasach ar thoradh bannaí rialtais [significant lower yield on government bonds. Is mian liomsa mo mheas dáiríre a chur in iúil don rud atá bainte amach ag Éireann thar tréimhse cúpla bhliain. Tá na forbairtí seo go maith agus tábhachtachd’Éireann,” a dúirt sí.

Tá an Rialtas ar thóir socrú faoi na fiachais bhainc ó Mheitheamh 2012, ó daontaigh baill ag Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh go raibh cás speisialta ag Éireann.

Cás Speisialta

Dúirt Ms Merkel go raibh cás speisialta ag Éireann in athuair trí mhí níos déanaí.

Chreid muintir an Rialtas nach mbeadh aon dul chun cinn i mbunú an ciste tarrthála roimh toghchán na Gearmáine agus de bharr sin go mbeadh moilliú ar aon socrú faoi athchaiptliú cúlghabhálach ar an earnáil baincéireachta [retrospective recapitalisation of the banking sector].

Dúirt an Tanaiste Eamon Gilmore go ndéanfaí socrú faoi athchaiptliú na mbainc an bhliain seo chugainn.

Dúirt sé” cheapamar nach raibh ag braith ar thoghchán in aon tír. Braitheann socrú faoi seo ar bhunú Meicníocht Mhaoirseachta Aonair [single supervisery mechanism] agus ar bhonneagair d’aontas baincéireachta[infrastructure for a banking union].

Mar a tharla sé bhí ról ceannaireachta [leadership role] ag Éireann faoi seo agus le linn an tréimhse ina rabhamar in ár nUachtarán ar an Aontas Eorpach chuireamar moltaí chun cinn don Mheicníocht Mhaoirseachta Aonair agus bhonneagair le haghaidh aontas baincéireachta,” dúirt sé.

Tá súil againn go mbunófaí an ciste i 2014 agus is ag an bpointe sin a mbeidh socrú faoi fiacha stairiúil na mbainc.”

Dúirt sé go raibh tuairimí an Rialtais faoi chás speisialta na hÉireann curtha in iúil go tíortha éile na hEorpa, go dtí na hinstitiúidí Eorpacha agus go leanfaimid ar aghaidh ag obair air go dtí go mbeidh toradh sasúil faighte againn.”

Cheap an Rialtas tráth go mbeadh socrú faoi athchaiptliú na mbainc riachtanach sár a bhfágfaimid an ciste tarrthála ach glacann an Rialtas anois nach mbeidh an socrú i bhfeidhm faoi tráth sin.

Tá an tAire Airgeadais Míchaél Ó Nuanáin an-bhuartha faoin ár n-imeacht ón gciste tarrthála. Tá sé ag déanamh nascadh faoi cháin bhreise agus gearradh siar de €3.1 billiún sa buiséad reatha agus imeacht buan ón gciste tarrthála.

Dúirt sé le Teachtaí Dála Fine an tseachtain seo caite ná raibh an ciste tarrthála cosúil le “Bainis Uí Lonagáin “ ina bhféadfadh an tír “céim isteach agus céim amach” a thógaint ó chlár maoiniú éigeandála.[emergency funding programme].

Faoin socrú faoi na Nótaí Gealltanais níos túisce i mbliana d‘éirigh leis an Rialtas an tréimhse aisíoctha don fhiche cúig billiún don Bhanc AnglaÉireannach a mhéadú go daichead bliain. Tá siad ag cur brú ar an Eoraip aisíoc cheadú de €32 billiún a chuaigh isteach sna bainc Aontas Éireann[AIB], Banc na hÉireann[BOI] agus an Bainc Taisce Iontaobhais Buan[PTSB] ó cháiníocóirí na tíre.

Dúirt an tAire Sóisearach sa Roinn Airgeadais Brian Hayes go raibh comhdhearcadh[consensus of opinion] tríd an Aontas Eorpach go bhféadfaí socrú faoi athchaiptliú cúlghabhálach ar an earnáil baincéireachta ar bhonn cás le cás.[on a case-by-case basis].

Posted in: Nuacht, Tuairim