UUP: Ullmhúcháin Úra don Pháirtí?

Posted on Deireadh Fómhair 23, 2013 le

6Scott De Buitléir

 

Agus comhdháil bhliantúil de chuid aon pháirtí polaitiúil ar siúl, is cinnte go mbeifear ag súil le go leor leor óráidí, bualadh bos rialta, ceardlanna cainte agus málaí beaga le pinn agus leabhair nóta mar bhronntanais bhuíochais as ucht freastail.

Níorbh aon eisceacht é comhdháil an UUP in Óstán an Ramada i mBéal Feirste an tseachtain seo caite, mar bhí a leithéid sin ar siúl gan dabht. Is féile mhór pholaitiúil í an chomhdháil bhliantúil, ar nós na Nollag do politicos na tíre. Cérbh é Daidí na Nollag sin, más ea?

Mike Nesbitt, the UUP's new leader

Mike Nesbitt, ceannaire an UUP

Is cinnte go raibh óráid amháin ann a raibh gach ball den pháirtí – agus na meáin a d’fhreastail ar an ócáid – ag súil leis, agus ba shin óráid Mike Nesbitt.

 Ach rud nach rabhthas ag súil leis ná an fháilte a chur Nesbitt roimh gach éinne, fiú na daoine nach smaoineódh riamh faoi pháirt a ghlacadh in aon chuid den UUP. Rinne sé tagairtí go minic do Phoblachtánaigh, ag caint ar an sórt ‘Thuaisceart Éireann’ a bheadh feiliúnach do chách.

Rinne sé tagairtí do mhionlaigh, ar nós an phobail Áisí, daoine aeracha, inimircigh agus eile nach iad. Bhí sé ag úsáid friotail a chuirfeadh gach éinne isteach san áireamh, agus bhí a lánfhios aige ar a raibh á rá aige.

Cén fáth, mar sin, go mbeadh na tagairtí siúd tábhachtach, muna bhfuil iontu ach taicticí polaitiúla chun vótaí a mhealladh?

An freagra: Mar níl ‘an páirtí eile’ á dhéanamh sin. Tá an páirtí eile ag iarraidh Tuaisceart Éireann a choimeád Briotanach (is ábhar do lá eile dom é ceist an Bhriotanachais sa Tuaisceart) agus neamhaird a dhéanamh ar an aon ní ‘neamhBhriotanach’. An páirtí eile, dár ndó, ná an DUP.

Toisc é sin, is cosúil go bhfuil Nesbitt ag iarraidh a pháirtí féin a tharraingt i dtreo bóthair nach siúlann an DUP. Is é sin bóthar na fáilte; bóthar a bhfuil Sinn Féin agus Alliance – agus NI21 ar na mallaibh – siúlta acu cheana féin.

Dóibh siúd sa UUP, seanbhaill an pháirtí ach go háirithe, tá seans ann gur riosca é iarracht Nesbitt. Tá baill ann a cheapfadh go bhfuil Baile Átha Cliath chomh heachtrannach dóibh le Béising, agus is bac d’aon dul chun cinn é sin. Le meascán beag grinn ina chuid óráide, áfach, tá seans ann gur féidir le Nesbitt tuairimí na ‘die-hards’ a athrú:

“Ní mise an cinéal Aontachtach a mhothaíonn faoi bhagairt toisc an ‘tricolour’,” a dúirt Nesbitt os comhair na comhdhála. “Aontaím le ráitis an fhile mhóir, John Hewitt, a thug Ultach, Briotanach, Éireannach agus Eorpach air féin. Smaoinigh faoi […] is radharc domhanda i bhfad níos casta, ach níos ionraice, é ná Óraiste/Glas, Protastúnach/Caitliceach – agus sin an áit ina bhfuil mé.”

“Is Ultach mé, is Briotanach mé fosta,” a mhínigh ceannaire an pháirtí, “ach nílim ag iarraidh cailliúnt amach ar mo chuid Éireannachais. An sórt Éireannachais a chuirtear smaointí neamhChríostaí ionam agus [foireann rugbaí] Sasana ag imirt i mBaile Átha Cliath.”

Bhí gáire ann lena cloisteáil nuair a dúirt Nesbitt é sin. Níorbh ghlórach é an gáire, áfach, agus is as sin a bhfuiltear in ann dhá phointe a dhéanamh. Is é an chéad phointe ná pé cineál Éireannachais a raibh i gceist ag Nesbitt, ní beag é an ráiteas sin a dhéanamh ag an nóiméad áirithe sin; é ina sheasamh in aice le bratach na hAontachta, ag labhairt os comhair slua mór Aontachtach.

An dara pointe is féidir a thógáil as, áfach, ná go mb’fhéidir nár éirí le jóc an rugbaí chomh maith agus ba mhaith le Nesbitt. Más fíor é sin, taispeántar go bhfuil dúshlán ann roimh Nesbitt; páirtí Aontachtach a dhéanamh níos oscailte, níos tuisceanaí agus níos fáiltiúla.

Tá páirtí Aontachtach ann cosúil leis sin cheana féin, agus is é sin ná NI21 – an páirtí nua a chruthaigh beirt iarbhaill de chuid an UUP. Tá gach seans ann, mar sin, go bhfuil Nesbitt agus a chairde ag tabhairt airde don méid oibre a bhíonn idir lámha ag NI21, agus an cuma orthu go bhfuil ag éirí go maith leo, i measc na n-óg ach go háirithe.

Tá páirtí Aontachtach ann cosúil leis sin cheana féin, agus is é sin ná NI21 – an páirtí nua a chruthaigh beirt iarbhaill de chuid an UUP.

Tá John McCallister (iar-UUP, comhbhunaitheoir NI21) i ndiaidh labhairt ag dhá chomhdháil de chuid Shinn Féin; ceann amháin i gCairlinn, agus ceann eile i Londain. Tá Basil McCrea, an comhbhunaitheoir eile, i ndiaidh labhairt ar son cearta aeracha go minic i Stormont agus leis na meáin araon.

Tá an bheirt sin ag taispeáint le muintir an Tuaiscirt gur féidir le hAontachtaigh a bheith ciallmhar agus cairdiúil, agus nach ionann Aontachtach agus aineolach.

Ag deireadh na comhdhála, shiúl baill an pháirtí amach as an óstán agus ar shráideanna Bhéal Feirste. An chéad rud eile a bheadh suimiúil lena fheiceáil, anois, ná má leanfar le friotal dearfach Nesbitt (agus a chuid gníomhachtaí) agus é ar ais ina chathaoir i Stormont.

 

Clibeanna: ,
Posted in: Nuacht, Tuairim