Freagraíonn Sinn Féin a gCriticeoirí

Posted on Eanáir 29, 2014 le

9Rinneadh go leor cáineadh ar Shinn Féin ar na mallaibh maidir lena dtacaíocht don Samhail Nua Maoinithe agus iad ag cur fáilte roimhe i mBéarla amháin. Déanann an Ball Tionóil Róise McCorley an páirtí a chosaint agus í ag freagairt ceisteanna ó Chiarán Dúnbarrach.

Dúnbarrach : Nach ionann an Samhail Nua Maoinithe agus díchoimisiúnú na Gaeilge sna Sé Chontae?

Rosie-McCorley

Rosie McCorley, Ball Tionól de chuid Sinn Féin agus Gaeilgeoir.

McCorley : “Tá an tSamhail Nua Mhaoinithe do oileán iomlán na hÉireann faoi chaibidil le roinnt mhaith blianta anois.

“Le cuidiú a thabhairt ar ár n-aighneacht féin chuig Foras na Gaeilge, phléigh Sinn Féin na cúrsaí seo leis na grúpaí in earnáil na Gaeilge ar fud an oileáin, agus bhí aontú ann go raibh gá le hathrú ann.  Seo mar thoradh ar sin.

“Tá freagracht uile-Éireann don Ghaeilge i gceist anseo, agus beidh béim ar forbairt agus ar dul chun cinn na Gaeilge ach go háirithe sna ceantracha a bhfuil an riachtanas is mó acu.

“In ainneoin go bhfuil na príomh-eagraíochtaí lonnaithe i mBaile Átha Cliath tá siad eagraithe ar bhonn uile-oileáin agus tá freagrachtaí orthu as an oileán iomlán.

“Tá sé cinntithe go mbeadh ar a laghad an ceathrú cuid d’obair na ngrúpaí seo ó thuaidh, agus go mbeadh baill foirne lonnaithe ó thuaidh chun an teanga a fhorbairt agus go mbeidís páirteach sna fóraim áitiúla éagsúla.

“Déanfaidh sé an ghníomhaíocht uilig a chomhordú le cinntiú go bhfuil sé ag freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge mar is cuí.

“Cuirfidh Foras na Gaeilge fóram comhpháirtíochta uile-oileáin ar bun le cur chuige comhoibritheach na 6 príomh ghrúpaí a chinntiú.  Beidh fóram forbartha uile-oileáin ann fosta a bheas ionadaíoch de na grúpaí teanga a bhfuil maoiniú Foras acu ar leibhéal pobail.

“Do na grúpaí ó thuaidh nár aimsíodh mar príomh-eagraíochtaí iad, tá ról ann do na daoine sin go fóill sna socruithe nua agus ar ndóigh, trí dheiseanna eile sa tuaisceart.  Tá sé tábhachtach go rachadh na gníomhaithe seo i dteagmháil leis na príomh-ghrúpaí nua ar fud an oileáin.  Ba chóir dóibh plé a dhéanamh ar eolas, taithí agus saineolas s’acu agus ar an dóigh ab fhearr é a ghlacadh san áireamh sna socruithe nua.

“Beidh próiseas bainistíocht athruithe ann le cuidiú a thabhairt do ghrúpaí atá ag iarraidh  deiseanna a aimsiú atá ar fáil ó Fhoras na Gaeilge nó ó na ranna eile.

Dúnbarrach : Cén fáth a raibh ráiteas Shinn Féin ar an ábhar seo i mBéarla amháin?

McCorley : Gabhann Sinn Féin a leithscéal as an dearmad a rinneadh nuair a cuireadh amach an ráiteas ar an tSamhail Nua Mhaoinithe as Béarla amháin.

 Dúnbarrach : Cad é do bharúil ar na ráitis a rinne an gníomhaire mór le rá, Séamus Mac Seáin, ar an tuairisceoir.com?

 McCorley : Tá Séamus Mac Seáin ina bhall de phobal na Gaeilge le tamall an-fhada agus tugann sé barúlacha s’aige ar an Ghaeilge go minic sna meáin, rud a bhfuil i dteideal aige.

Tá tuairisc oibre láidir ag Sinn Féin ó thaobh cur chun cinn agus tacú leis an Ghaeilge de.

Más maith le Séamus plé a dhéanamh le Sinn Féin ar thodhchaí na teanga agus ar an dóigh is féidir linn uilig obair le chéile ar son na Gaeilge, tá muid lánsásta  bualadh leis.

Séamus Mac Seáin ar Shinn Féin agus an Fáiltiú Béarla sin

Cuireann Sinn Féin Fáilte Roimh Chinneadh an Fhorais – As Béarla

Posted in: Nuacht