Dhá Thaobh de Scéal nó ag Éascú Homafóibe?

Posted on Feabhra 6, 2014 le

4Tuairim le Ciarán Dúnbarrach

Bhí cara sa toigh agam lá, a bhí ag obair ag an am le heagraíocht feachtasaíochta ar son chearta daoine treasghnéasacha.

Mhol mé í go bródúil as a hiarrachtaí – go háirithe sa triú domhain.

Mhínigh mé di go raibh mise 100% taobh thiar dá cuid oibre agus dúirt mé léi, dá mba rud é gur imigh fear san obair abhaile lá amháin agus go gur tháinig sé isteach an lá dar gceann gléasta mar bhean agus ag iarraidh orm ainm mná a thabhairt air go mbeadh sé sin togha liomsa agus go bpléifinn leis mar a bheadh bean ann amach ansin.

Ansin d’amharc mo chara orm go géar – “ní leor sin,” a dúirt sí “caithfidh tú glacadh gur bean atá inti.”

“Glacfaidh mé leis mar bhean go cinnte,” a dúirt mé go soineanta.

“Ní leor sin,” a dúirt sí, “caithfidh tú creidbheáil gur bean atá inti.”

Caithfidh mé a admháil, lig mé gaire beag asam ag an phointe sin.

“Cad é tá greannmhar,” a d’fhiafraigh sí go fíochmhar.

“Tá an-chosúlacht idir an rud atá tú ag iarraidh orm a chreidbheáil agus tras-substaintiú na hEaglaise Chaitlicí,” a d’fheagair mise.

Cé nár dhúirt sí é – tá a fhios agam gur shíl mo chara gurb bhiogóid ceart a bhí ionam – ach ní raibh neart agam air – sa chaoi chéanna nach féidir liom a chreidbheáil go dtiontaíonn an t-arán isteach i gcorp Chríost cha raibh mé in inmhe a ghlacadh gur thiontaigh an fear ina bhean cé go raibh mé thar a bheith sásta glacadh leis nó léi mar bhean.

Rith sé liom gur féidir leis an liobralachas a bheith chomh bunúsaíoch le creideamh ar bith.

“Duine nach bhfuil glacadh aige le haon dearcadh ach a dhearcadh féin,” is ciall don fhocal biogóid a deir mo Fhoclóir Beag, ach an bhfuil an ciall leis an fhocal sin tar éis leathnú amach go “daoine nach n-aontaíonn leis an liobrálachas?”

Chonaic mé an focal ‘biogóid’ go minic le seachtain anuas.

David-Quinn

David Quinn, bunaitheoir ‘The Iona Institute’

Agus d’íoc RTÉ airgead leo mar chúiteamh – cé nach raibh aon chás cúirte ann – tá mé ag glacadh go ndearna RTÉ sin mar gheall ar chomhairle dlí.

An ndearna RTÉ an rud ceart?

Ní dóigh liom é.

Agus is dóigh liom go raibh an Iona Insitute mícheart chun gearán a dhéanamh faoin chás sa chéad dul síos.

Ba choir go mbeadh siad láidir go leor cáineadh dá leithéid a ghlacadh fiú muna n-aontaíonn siad leis.

Ach an bhfuil an Iona Insitute homafóbach?

Bhál, fiú dá mba rud é go raibh mé den tuairim go bhfuil ní féidir liom sin a mhaíomh ar RTÉ is léir – ach is cinnte nár shíl dlíodóirí RTÉ gurb fhéidir leo é a chruthú sa chúirt.

Ar ndóigh, ní aontaíonn siad le comhcheart pósta do dhaoine aeracha – is é ceist na seachtaine agus b’fhéidir na haoise : an ionann sin agus homafóibe?

Chuir mé an cheist ar go leor daoine le cúpla lá anuas agus bhíodar beagnach ar aon fhocal faoin cheist … tá.

[Ba cheart dom a lua chomh maith gur cuireadh homafóibe i mo leith as an cheist a chur fiú. Ach tá go leor tuairimí léite agam le seachtain anuas, fiú ó liobrálaigh aitheanta, ag léiriú tuairime gur féidir, más ar éigean é, cur i gcoinne chomhcheart pósta gan a bheith homafóbach – mar sin, an bhfuil sé homafóbach díreach as an cheist a chur? – an bhfuil ceisteanna ann nár cheart d’iriseoir a chur agus má tá – cé tá ag dul cad atá ceadaithe a leagan amach?].

Ach seo an rud – más homafóbaigh iad The Iona Institude (agus An Eaglais Chaitliceach)– ar cheart go mbeadh cead acu dul ar na haerthonnta agus a gcuid tuairimí a bheith i gcló ar chor ar bith?

Más amhlaidh an scéil, beidh sé thar a bheith deacair ag iriseoirí an cheist seo a phlé sa bhliain atá amach romhainn – má thugtar “an dá thaobh den scéal” – nach bhfuil tú ag éascú homafóibe?

Ach má dhéantar cinsireacht ar dhaoine nach n-aontaíonn le comhcheart pósta nó fiú a bhfuil ceisteanna acu – ní féidir a mhaíomh go bhfuil tú i mbun na hiriseoireachta níos mó ach ag éascú bolscaireachta taobh amháin den scéal?

An bhfuil an ‘Irish Times’ agus an ‘Irish Independent’ ag éascú homafóibe nuair a chuireann siad tuairimí coimeádacha maidir le pósadh traidisiúnta i gcló – nó an bhfuil siad ag déanamh jab s’acu ag léiriú gach tuairim ar an ábhar?

Beidh cinneadh mór le déanamh ag eagarthóirí agus léiritheoirí sa bhliain atá amach romhainn is léir – ligin do choimeádaigh daoine aeracha a mhaslú agus a ghortú fiú – nó cinsireacht a dhéanamh ar thuairimí coimeádacha agus deireadh a chur le saoirse cainte.

Buncheist atá ann.

Craoladh leagan den phíosa seo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ar Chlár Chormaic ag a Cúig 06/02/14.

Clibeanna: ,
Posted in: Tuairim