Fearainn Teanga

Posted on Feabhra 19, 2014 le

0gasuirlegaeilge

Is é an rud atá in “fearann teanga” nó “réimse teanga” ná comhthéacs ina labhraítear teanga árithe seachas teanga eicínt eile; “language domain” nó “domain specificity” atá air i mBéarla. Is é an teangeolaí Joshua Fishman a shaothraigh an teoiric seo go mór, agus rinne Laurence Greenfield staidéar ar chúig cinn de fhearainn thábhachtacha ina staidéar ar chainteoirí Spáinnise i Nua Eabhrach: teaghlach, cairde, reiligiún, oideachas, agus obair. De réir Fishman, ba cheart do lucht athbheochana féachaint leis an oiread fearainn agus is féidir a shealbhú don mhionteanga. I gcás Spáinniseoirí Ghreenfield, ba sa teaghlach agus i measc cairde a labhraítí an Spáinnis agus labhraítí an Béarla sna fearainn eile. Braitheann sláinte na teanga ar na fearainn ina labhraítear í.

I gcás na Gaeilge de, tá sé réasúnta furasta na fearainn a aimsiú. Sna Gaeltachtaí láidre, tá seilbh ag an nGaeilge ar fhearainn an teaghlaigh, na gcairde, an reiligiúin, an oideachais, agus fiú…

Amharc ar an alt bunaidh 96 d’fhocla eile

Posted in: Nuacht