Fáilte roimh an scadán

Posted on Márta 25, 2014 le

0gasuirlegaeilge

Scadán leasaithe (wikipedia) Scadán leasaithe
(wikipedia)

Seo dán beag ón séú haois déag a chuireanns fáilte roimh an scadán, aimsir an charghais. Is as an leabhar breá Manuail de Litríocht na Gaeilge: Faisicil II (le Breandán Ó Doiblin) an sliocht:

“Mochean do theacht, a scadáin!   (mochean = is é do bheatha)
Druid liom, a dhaltáin uasail;
Do chéad beatha a’s do shláinte!
Do thuillis fáilte uaimse.

Dar anam d’athar, a scadáin,
Cé maith bradáin na Bóinne,
Is duit labhras an duan seo,
Ós tú is uaisle a’s is óige.

A fhir is comhghlan colainn,
Nach ndéanann cumann bréige,
Cara mar tú ní bhfuaireas;
Ná biam suarach le chéile.              (biam = bímis)

Dá bhféachfadh uaisle Banbha
Cé is mó tairbhe den triúr seo,
Iasc is uaisle ná an scadán,
Idir bradán a’s liúsa.              (liúsa = iasc fada fíochmhar a d’ití go coitianta fadó)

A’s é ar fhéachaint gach cósta
Go críoch…

Amharc ar an alt bunaidh 173 d’fhocla eile

Posted in: Nuacht