Dea-scéalta suimiúla do Ghaeilgeoirí de gach saghas.

Posted on Meán an tSamhraidh 27, 2014 le

0Éigse Mhaol Donn

 Gaeilge

An nuachainteoir tú? Is é sin, ar fhoghlaim tú do chuid Gaeilge taobh amuigh den teaghlach, ar scoil mar shampla? Seans nach bhfuil blas Gaeltachta agat.  Déanann roinnt nuachainteoirí gach iarracht aithris a dhéanamh ar chaint na Gaeltachta. Is cuma le cuid eile díobh faoin mblas. Bíonn caighdeán éagsúil líofachta agus cruinnis acu freisin.

            Tá taighde ollscoile Eorpach ar siúl faoin ábhar seo ag COST  (European Cooperation is Science and Technology). I measc na scoláirí atá páirteach ann tá an Dr. John Walsh as Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Tá mionteangacha nach iad an Ghaeilge faoi chaibidil acu freisin.

            Ábhar suimiúil é seo agus tá níos plé faoi ar fáil anseo:

Brain

Más Gaeilgeoir tú tá sé beagnach cinnte go bhfuil ar a laghad teanga amháin eile ar do thoil agat freisin. Tá dea-scéala duit in alt a scríobh William Reville le déanaí

Tugann sé cuntas ar thaighde…

Amharc ar an alt bunaidh 109 d’fhocla eile

Posted in: Nuacht