Bileag ùr le Alba Aosmhor air bogsa siognailidh #gàidhlig

Posted on Lúnasa 24, 2014 le

0Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Chan ann tric a bhios mo chur seachadan is m’ obair a’ tighinn còmhla ach tha Alba Aosmhor, far a bheil mi ag obair pàirt-ùine an-dràsta, air bileag ùr mu bhogsaichean siognailidh fhoillseachadh bho chionn goirid.

Chan fhada a-nis gun an dùin na bogsaichean siognailidh traidiseanta mu dheireadh ann an Alba nuair a thèid teicneòlas ùr a chur nan àite.

Tha cuid den fheadhainn as cudromaiche a tha air fhàgail nan toglaichean clàraichte a-nis gus an glèidheadh son an àm ri teachd. Tha Network Rail agus Alba Aosmhor air leabhran a dhèanamh le dealbhan de chuid de na bogsaichean siognailidh as cudromaiche ann an Alba.

Gheibhear air-loidhne e air làrach-lìn Alba Aosmhor.

Alasdair

Amharc ar an alt bunaidh

Posted in: Nuacht