10 Adhbharan Airson Neo-Eisimeileachd

Posted on Meán Fómhair 7, 2014 le

0yesalba

Bha mise riamh taiceil do neo-eisimeileachd. Bha mi den bheachd, is tha fhathast, gu bheil Alba na dhùthaich, agus mur nach eil adhbharan air leth sònraichte ann na aghaidh, bu chòir gach dùthaich a bhith os cionn nan gnothaichean aca fhèin. Chan eil mi ro mheasail air sgaraidhean nàiseanta, ach tha iad ann co-dhiù agus chan eil neach sam bith a’ strì airson Aonadh leis a’ Bheilg neo Belize. Ach on a chaidh mi an sàs san iomairt seo tha adhbharan a bharrachd air tighinn thugam, seach fèin-riaghlaidh mar rud a tha math dhuinn co-dhiù.

1. Tha daoine san dùthaich seo aig nach eil gu leòr biadh. Tha pàrantan a’ dol dhan leabaidh air an oidhche is iad acrach, gus an urrainn dhaibh biadh a thoirt dhan chuid chloinne. Chan e dìreach gu bheil iadsan a tha os cionn shochairean sòisealta na dùthcha air fàiligeadh, tha iad air a’…

Amharc ar an alt bunaidh 1,061 d’fhocla eile

Posted in: Nuacht