Tógachas

Posted on Meán Fómhair 18, 2014 le

3gasuirlegaeilge

Cheapfaí go mbainfeadh ‘tógachas’ le tógálacht galair, ach ní bhaineann. I gcúrsaí oideachais, tagraíonn tógachas don fhealsúnacht a deir go gcaithfidh an foghlaimeoir a chuid foghlama a ‘thógáil’ leis féin. Lena rá ar bhealach eile, foghlaimíonn mic léinn uathu féin, ní ón múinteoir. Sa gcás seo, ba chóir don mhúinteoir a bheith ina dhuine cabhrach in áit a bheith ina shaineolaí uile-eolgaiseach.

Go deimhin, ní gá bheith i do thógachaí ceart-chreidmheach le tuiscint gur minic a dhéananns mac léinn neamh-aird den rud a deir tú, ach go mbeidh an mac léinn in ann an ceacht a dhéanamh i gceart tar éis beagán cleachtadh leis féin.

Tá foghlaim na dteangacha mar seo. Ní bheidh mac léinn in ann an teanga  a labhairt go deo mura mbíonn sé nó sí á labhairt go rialta. Is cuma feabhas scileanna teanga an mhúinteora (saineolaí uile-eolgaiseach), caithfear na mic léinn a chur ag caint le go…

Amharc ar an alt bunaidh 10 bhfocal eile

Posted in: Nuacht