Oíche Thaibhsíochta sa Chill

Posted on Deireadh Fómhair 9, 2014 le

0Beidh Glór na nGael ag eagrú oíche thaibhsíocht ag Iarsmalann Chill Mhantáin um Shamhna.

Beidh an t-imeacht ar siúl sa sean phríosún ag 7.30pm Dé Chéadaoin 29 Deireadh Fómhair 2014 agus beidhs é mar chuid de shraith imeachtaí atá á n-eagrú ag Glór na nGael trasna na hÉireann don Samhain. Beidh go leor de na scéaltaí ag tarraingt ar saol na ndaoine a raibh de mhí ádh orthu bheith faoi ghlas sa phríosún.

Ag caint ar an imeacht, dúirt Marcas Mac Ruairí: “Ba choir fios a bheith ag tuismitheoirí nach mbainfidh paistí ró-óg sult as na scéaltaí seo. Más mian le teaghlach ar bith teacht le páistí níos óige ní miste teagmháil a dhéanamh le Glór na nGael roimh ré le go mbeidh siamsaíocht níos oiriúnaí eagraithe dóibh nuair a bheidh na páistí níos sine ag baint sult as an taibhsíocht.”

Beidh imeachtaí eile ar siúl i mBéal Feirste, Gaillimh agus Port Láirge. Chomh maith leis sin eagróidh Glór na nGael seomra na dteaghlach ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne agus deireadh seachtaine ag an Samhain in Ionad Eachtraíochta Chip Iúir i Sleibhte Chill Mhantáin.

Dúirt an tUasal Mac Ruairí: “Is é an teaghlach an t-aonad is tabhachtaí le saibhreas na Gaeilge a chinntiú don ghlúnta romhainn. Tá sé de rún ag Glór na nGael imeachtaí rialta a eagrú amach anseo fud fad na tíre do theaghlaigh le Gaeilge agus teaghlaigh dátheangacha.

“Más maith le teaghlach ar bith eolas a fháil faoin na himeachtaí seo is féidir leo teagmháil a dhéanamh linn.”

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Ghlór na nGael ag +353 86 171 9755 nó ar r.phost ag marcas@glornangael.ie.

Posted in: Nuacht