Aon chànan no dhà?

Posted on Samhain 4, 2014 le

0Island Voices - Guthan nan Eilean

GuthannaAir an oidhche mu dheireadh bha còmhradh goirid “dà-chànanach” ann eadar Caoimhín Ó Dónaill agus Gordon Wells.

’S e Caoimhín, a tha ag obair aig Ollscoil Uladh, a chuir air dòigh a’ chuairt le taic bhon choimpàirteachas “Colmcille”, agus tha Gordon na cho-òrdanaiche aig Guthan nan Eilean, agus e ag obair mar oifigear phròiseactan airson Sabhal Mòr Ostaig.

An seo tha iad a’ bruidhinn air mar a bha iad fhèin a’ faireachdainn mu na chunnaic iad agus na rinn iad sna beagan làithean a bh’ aca.

Tha tòrr air tighinn a-mach mar-thà, le bhidiothan gu leòr air seanail ùr “Guthanna na nGael”. (Tha iad air Facebook cuideachd). Agus thathas an dòchas gum bi barrachd ri fhaicinn agus ri dhèanamh còmhla fhathast…

Amharc ar an alt bunaidh

Posted in: Nuacht