Torthaí Peile Idirchontae ón Deireadh Seachtaine

Posted on Eanáir 4, 2015 le

0CLG Go Deo

Corn Uí Bhroin

An Longfort 0-11 OCBÁC 3-13

Áth Cliath 1-12 OÉ, Má Nuad 1-05

Uíbh Fhailí 2-12 Laois 0-09

Cill Dara 1-16 An Lú 0-07

Ceatharlach 1-12 COBÁC 0-18

An Iarmhí 0-10 An Mhí 1-13

Loch Garman 0-14 ITBÁC 1-12

Cill Mhantáin 2-14 IT, Ceatharlach 2-08

Corn an Dochtúra Mac Cionnaith

Muineachán 0-20 Ollscoil Uladh 2-10

An Dún 1-09 An Cabhán 2-11

Fearmanach 1-13 Ollscoil na Ríona 0-09

Doire 1-16 Dún nan Gall 0-08

Ard Mhacha 1-10 Tír Eoghain 1-12

Aontroim 1-07 Coláiste Naomh Muire 0-09

Sraith Shinsearach Peile Chonnacht

OÉ Gaillimh 1-11 Maigh Eo 1-13

Institiúid na Teicneolaíochtab 0-05 Ros Comáin 0-14

Liatroim 3-17 ITGM 1-07

Sligeach 0-05 Gaillimh 0-14

Corn Mhic Craith

Port Láirge 1-16 Ollscoil Luimnigh 2-07

Corcaigh 7-20 Coláiste Mhuire gan Smál 0-04

Amharc ar an alt bunaidh

Posted in: Nuacht