Travel narrows the mind? #gàidhlig

Posted on Eanáir 6, 2015 le

0Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Nam b’ urrainn dhut a dhol air ais fichead bliadhna agus beagan comhairle a thoirt dhut fhèin, dè chanadh tu?

B’ e sin an còmhradh a bh’ againn san taigh-seinnse bho chionn goirid.

Bhiodh gu leòr agam ri ràdh rium fhèin, tha fios, ach smaoinich mi air aon rud gu sònraichte*. Nuair a bha mi òg, cha robh mi idir ag aontachadh leis an t-seann fhacal Beurla – “travel broadens the mind”.

Gu dearbh, bha mi fada den bheachd gun robh an caochladh fìor.  Bha mi den bheachd gun robh e a’ dèanamh na h-inntinn nas cumhainge!

Cha d’ rinn mi mòran siubhail nuair a bha mi òg idir. Cha do chuir mi mòran tìde seachad taobh a-muigh Ghlaschu idir ach a-mhàin nuair a chaidh sinn air làithean saora gu Cair Ail ann am Fìobh agus tursan latha an siud is an seo ann an taobh siar meadhan na h-Alba.

Amharc ar an alt bunaidh 1,154 d’fhocla eile

Posted in: Nuacht