Nuaíocht Oirialla 060215

Posted on Feabhra 6, 2015 le

0justin-mcnulty-1452013-390x285

Justin McNulty

Tá páipéir ainmniúcháin lóisteáilte ag buaiteoir Bhonn Uile Éireann le hArd Mhacha, Justin McNulty, leis an SDLP mar iarratas le bheith ina iarrthóir ar a son sa toghchán Westminster atá le teacht i mí na Bealtaine.

Tá sé ar intinn ag McNulty, arbh as an Mhullach Bhán dó, seasamh i dtoghcheantar an Iúir agus Ard Mhacha.

Caithfidh sé dul fríd choinbhinsiún roghnúcháin an pháirtí sula ndearbhófar é mar iarrthóir áfach – tuigtear don Tuairisceoir go mbeidh an coinbhinsiún seo ar an tseachtain seo chugainn.

Tuairiscíodh ar an ‘Irish News’ nach rabh aon nasc foirmiúil aige leis an pháirtí go dtí seo ach tá sé ráite ag Doiminic Ó Brollacháin BT go bhfeil sé ina bhall den pháirtí le blianta.

Doiminic

Doiminic Ó Brollacháin, SDLP

Sheas an Gaeilgeoir Doiminic Ó Brollacháin dhá uair don suíochán seo ach chlis air sna hiarrachtaí sin.

Táthar ag súil go gcabhróidh ard-phróifíl McNulty agus seasamh s’aige sa phobal le lucht tacaíochta an SDLP a mhealladh amach ag vótáil ar lá an toghcháin – cé nach léir go bhfeil aon taifead polaitiúil aige.

Mar sin féin, bheadh air tromlach Shinn Féin de 8,000 vótaí a chur ar ceal.

Éacht nach beag a bheadh ann ach cha bhíonn sé ina sheasamh i gcoinne an bhaill pharlaiminte reatha, Conor Murphy.

Is é an Ball Tionóil Mickey Brady a bheas ag seasamh ar son Shinn Féin, polaiteoir nach bhfeil próifíl chomh hard le Conor Murphy aige ach a bhfeil taifead fada de ghníomhaíocht pholaitiúil aige mar sin féin.

**

Agus i nuaíocht ceangailte, vótáil 5 ionadaithe ón SDLP ar Chomhairle an Iúir agus Múrna i gcoinne cheannaire s’acu féin ar an chomhairle oíche Luain nuair a vótáil siad ar son mholadh Shinn Féin ag iarraidh ‘Gullion’ a bheith mar chuid d’ainm an chomhairle nua.

Bhí an moladh ar son scríobh chuig an Aire Comhshaoil Mark H Durkan ar an ábhar ach chlis air, 19 vóta go 7 gcinn.

**

Ag labhairt dó in éis go bhfuarthas dramhaíl a bhaineann le glanadh díosail mhídhleathaigh i bhfogas do Bhaile Fhoirceala ag an deireadh seachtaine tá sé iarrtha ag ionadaí ó Shinn Féin ar dhaoine gan an breosla seo a cheannach.

Cháin an Comhairleoir Mickey Larkin an eachtra dumpála seo agus thug sé “sceimhlitheoireacht chomhshaoil” ar an tionscadal mídhleathach seo.

**

Nuaíocht na Gaeilge anois …

Tá oifig Uladh Ghlór na nGael i nGaeláras Mhic Ardghail, An tIúr, ag eagrú deireadh seachtaine spraoi do theaghlaigh le Gaeilge.

Beidh an deireadh seachtaine seo ar siúl in Ionad Tí Chulainn, An Mullach Bán, Co. Ard Mhacha, ón Aoine 27 Feabhra go dtí an Domhnach 1 Márta.

Tá an deireadh seachtaine seo fóirsteanach ní hamháin do theaghlaigh a bhfeil Gaeilge ag páistí agus a dtuismitheoirí, ach fosta do theaghlaigh a bhfeil Gaeilge ag na páistí amháin.

Beidh rang Gaeilge ar siúl do thuismitheoirí atá ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge le húsáid leis na páistí sa bhaile agus tá clár iomlán gníomhaíochtaí sultmhara eagraithe.

I measc na n-imeachtaí seo, beidh siúl sléibhe, tóraíocht taisce, ealaín agus ceardaíocht, ceol agus damhsa.

Is seans iontach é an deireadh seachtaine seo do theaghlaigh Gaeilge aithne a chur ar a chéile. Gheobhaidh siad deis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga agus an baile.

Is deis iontach é chomh maith am a chaitheamh agus eolas a fháil ar an cheantar fíor-álainn seo ina bhfeil saibhreas cultúrtha, stairiúil agus liteartha.

Tá rogha ag teaghlaigh fanacht in Ionad Tí Chulainn ar feadh oíche amháin, ar chostas £180 do cheathrar, le béiltí agus gníomhaíochtaí san áireamh, nó ar feadh dhá oíche, ar chostas £260 do cheathrar, le béiltí agus gníomhaíochtaí san áireamh.

Ar ndóigh, tuigeann Glór na nGael go bhfeil gach teaghlach difriúil, mar sin téigh i dteagmháil linn le praghas a fháil bunaithe ar do theaghlach féin.

Le níos mó eolais a fháil, téigh i dteagmháil le hÁinín ar ainin@glornangael.ie nó ar 077 4912 6949 / 00 3538 3446 0763 .

Posted in: Nuacht