Double Act Dà-chànanach

Posted on Bealtaine 8, 2015 le

0Island Voices - Guthan nan Eilean

TimagusConSeo agaibh fiosrachadh air co-labhairt aig Sabhal Mòr Ostaig air a cur air dòigh le Soillse, agus cuireadh airson a dhol ann… ‘S cinnteach gum bi na cuspairean inntinneach. Deagh dheasbad ann an àite brèagha!

Professor Conchúr Ó Giollagáin and Dr Timothy Currie Armstrong deliver a bilingual introduction to the May 2015 conference on Bilingual Education and Language Revitalisation at Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye, and an invitation to attend!

More conference details here: http://www.smo.uhi.ac.uk/en/rannsachadh/co-labhairt-shoillse/

Amharc ar an alt bunaidh

Posted in: Nuacht