“Státchóras ag teipeadh pobal na Gaeilge agus Gaeltachta”

Posted on Bealtaine 14, 2015 le

0 PREASRÁITEAS :Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh thuairisc an Choimisinéir Teanga a foilsíodh inniu, Déardaoin 14.5.15. Tuairisc chuimsitheach ionraic atá ann a dhéanann cur síos ar teip an státchóras ar chur i bhfeidhm na scéimeanna teanga sa státchóras, ar an moill atá tagtha ar dul chun cinn an stáit ó thaobh seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge, go háirithe sa Ghaeltacht, agus, faraor, an easpa suime ó thaobh an státchórais de na faill seo a chur ina cheart.

 Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: Léargas uileghabhálach is ea an tuairisc seo ar dhíograis an Choimisinéir agus ar chaighdeán oibre a hoifige. Is léir ón tuairisc gurb í an fhírinne searbh í nach bhfuil an státchóras ag déanamh a dhóthain chun cearta teanga a chosaint agus seirbhís sásúil a chur ar fáil do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta. Tá géarghá anois níos mó ná riamh le Acht Teangacha láidir chun dul i ngleic leis na deacrachtaí atá aitheanta ag an gCoimisinéir.  Tá súil againn go nglacfaidh an Rialtas le sonraí agus le spiorad na tuairisce, agus go gcuirfidh siad priomhmholtaí an Choimisinéir i bhfeidhm sa státchóras.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: Tacaíonn an Conradh go láidir le moladh an Choimisinéir go dteastaíonn córas na scéimeanna teanga a athrú ó bhonn agus go dtabharfaí faoi chur chuige nua. Molann an Conradh go gcuirfear caighdeán i bhfeidhm ina n-áit mar atá déanta sa Bhreatain Bheag. Tá an cheart ar fad freisin ag an gCoimisinéir nuair a deireann sé gur chóir foráil dhíreach a bheith déanta san Acht a chinnteodh go mbeadh Gaeilge ar a dtoil ag fostaithe an Stáit atá lonnaithe sa Ghaeltacht nó ag cur seirbhísí ar fáil sna ceantair sin. Ní dhéanann sé aon chiall go mbeadh an Stát ag leagan dualgais ar na pobail Ghaeltachta pleananna teanga a ullmhú do limistéir aitheanta pleanála teanga ach ag an am céanna go bhfuil sé ag diúltú aitheantas a thabhairt dá gcuid freagrachtaí reachtúla féin. Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar an Rialtas plean a chur ar bun chun go mbeidh ar a laghad 10% don fhoireann sa statchóras inniúil ar an nGaeilge gan mhoill, mar a mhol an Comhchoiste Dála um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltachta ar 27 Eanáir 2015.

Posted in: Nuacht