Fáiltíonn an tAire roimh na freagairtí ar chomhairliúchán an Bhille Gaeilge

Posted on Bealtaine 22, 2015 le

0PREASRÁITEAS :

Tá an tAire Carál Ní Chuilín i ndiaidh buíochas a ghabháil leis na mílte duine a d’fhreagair don chomhairliúchán ar an Bhille Gaeilge.

Arsa an tAire: “Nuair a sheol mé an comhairliúchán i mí Feabhra, dúirt mé arís gur le gach duine an Ghaeilge agus d’impigh mé ar a oiread daoine agus is féidir a mbarúil a chur in iúl.

“Tá áthas orm go bhfuair muid breis agus 12,000 freagairt ó dhaoine de gach aois agus cúlra, fud fad an tuaiscirt agus lasmuigh de.

“Chuala mé tuairimí daoine aonair agus tuairimí eagraíochtaí. Chuala mé ó fhoghlaimeoirí ócáideacha agus ó dhaoine ar Gaeilgeoirí go smior iad. Ó cheantair uirbeacha agus tuaithe. Mar a bheifí ag dúil leis, bhí réimse de dhearcthaí ann.

“Tríd an am a ghlacadh agus tríd an dua a chaitheamh le freagairt a dhéanamh, tá bhur gcion féin déanta agaibh le treoir thodhchaí na Gaeilge sa tuaisceart a stiúradh.

“Mar aon leis na freagairtí scríofa, bhuail mé leis na céadta duine agus d’fhreastail mé ar roinnt seisiúin phoiblí faoin Bhille.

“Is pobal éagsúil, bríomhar, deisbhéalach é pobal na Gaeilge. Rud a chuaigh i bhfeidhm ormsa ná an díograis i leith na teanga agus an díocas go dtiocfaidh fás agus forbairt uirthi.

“Is gá cearta Gaeilgeoirí a chosaint agus bunsraith láidir a leagan síos le go mbeidh comhdheiseanna ag gach duine leis an teanga a fhoghlaim, más mian leis nó léi é sin a dhéanamh.

“Bhí níos mó ná 90% d’fhreagróirí i bhfách leis an Bhille Gaeilge. Tugadh an-chuid tacaíochta ar fad dó, ach amach anseo beimid ag féachaint leis an teanga a fhorbairt ar dhóigh a bheas cuimsitheach do chách.

Tá an Ghaeilge mar chuid den oidhreacht chultúrtha chomhroinnte s’againn. Is le gach duine í agus ní bagairt do dhuine ar bith í. Cuideoidh cur chun cinn agus cosaint na Gaeilge linn pobal láidir comhaontaithe a thógáil.

“Tá breithniú cúramach á dhéanamh ag na hoifigigh s’agam ar gach freagairt agus cuirfidh siad tuairisc mhionsonraithe faoi mo bhráid in am trátha.

“Ach ba mhaith liom inniu aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil do gach duine a nocht tuairim agus a ghealladh dóibh go ndéanfar breithniú ar na freagairtí s’acu agus muid ag dul chun cinn.”

Posted in: Nuacht