Seamus Wright Curtha Faoi Dheireadh

Posted on Meán Fómhair 15, 2015 le

0Cuireadh Seamus Wright inniu, breis agus 40 bliana ó dúnmharaíodh é.

Duine de na ‘daoine fuadaithe’ a bhí ann.

Fuarthas a thaisí i mí Meithimh in éineacht le taisí Kevin McKee.

Cuireadh Kevin McKee inné.

Fuadaíodh agus dúnmharaíodh iad i 1972, chuir an tIRA ina leith gurbh bhrathadóirí iad agus scaoil siad chun bás iad.

Tá taisí 12 dhuine aimsithe ag an Coimisiún Neamhspleách um Aimsiú Taisí Íospartach go dtí seo.

As an liosta oifigiúil níl le fáil anois ach taisí Joe Lynskey, Columba McVeigh, Robert Nairac agus Seamus Ruddy.

Tuigtear go bhfuil taisí Joe Lynskey gar don áit a fuarthas Seamus Wright agus Kevin McKee óir ba ag cuardach dó a bhíothas nuair a thángthas ar thaisí an dís sin.

Ní dócha go bhfaighfear taisí Robert Nairac choíche mar tuigtear go háitiúil anseo i gceantar an Iúir gur milleadh a chorp in éis gur scaoileadh chun báis é.

Tá corp dhuine eile ar iarraidh, sin taisí Lisa Dorrian.

Ní cuirtear í san áireamh mar dhuine den na ‘daoine fuadaithe’ (The Disappeared) mar gur dúnmharaíodh í in 2005, 6 bhliain tar éis an reachtaíocht a bhunaigh an Coimisiún Neamhspleách um Aimsiú Taisí Íospartach.

Clibeanna:
Posted in: Nuacht