Bloga aoighe bho Dhachaigh airson Stòras na Gàidhlig

Posted on Samhain 17, 2015 le

0Scotland's Nature

’S i Ceit Langhorne a sgrìobh am bloga againn an-diugh. Tha i na Neach-taic Corpais aig Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG) aig Oilthigh Ghlaschu. ’S e tasgladh digiteach a th’ ann an DASG ’s e stèidhichte air cruinneachadh de sgrìobhaidhean Gàidhlig agus fiosrachadh a chaidh a chruinneachadh bho choimhearsnachdan air a’ Ghàidhealtachd ’s sna h-Eileanan agus ann an Alba Nuadh eadar 1960an – 1980an.

Tha tasglann ‘Faclan bhon t-Sluagh’ na chruinneachadh de dh’fhaclan Gàidhlig. Bha na faclan air an trusadh mar phàirt de phròiseact Faclair Eachdraidheil na Gàidhlig a thòisich Oll. Ruairidh MacThòmais aig Oilthigh Ghlaschu ann an 1966.

dasg_logo

Tro rannsachadh corpais bidh DASG a’ toirt taic do phròiseact thar-oilthighean Faclair na Gàidhlig. Bidh am faclair stèidhichte air teacsa a thig bho DASG.

Mar neach-taic corpais, ’s e m’ obair teacsaichean Gàidhlig uallachadh airson cuir ris an tasglann. O chionn ghoirid tha mi air a bhith ag obair tro…

Amharc ar an alt bunaidh 1,112 d’fhocla eile

Posted in: Nuacht