Bho Thristan da Cunha do na h-Eileanan Tarsaing taobh drochaid Harry Potter 

Posted on Bealtaine 19, 2016 le

0Sgrìobh mi mun turas agam air loidhne na Gàidhealtachd an Iar bho chionn goirid. Bha mi a’ dèanamh air Sabhal Mòr Ostaig airson taisbeanadh le m’ obair agus chòrd e rium glan fhèin. Bha mi nam oileanach ann bho chionn fichead bliadhna (1995-1996) agus tha an t-Eilean Sgitheanach air aon de na h-àiteachan as fheàrr […]

https://treanaichean.wordpress.com/2016/05/19/tristan/

Posted in: Nuacht