An t-Adhar Úr

Posted on Bealtaine 10, 2017 le

0‘An t-Adhar Ùr,’ le Dennis King, Gairm 107, an Samhradh, 1979, tdd. 204–9. Nuair a leugh mi ‘An t-Adhar Ùr’, air ball, thug i an nobhail Solaris leis an ùghdar Phòlainneach, Stanislaw Lem, dham inntinn. Tha an dà sgeulachd mu bhithean daonna a’ tachairt ri beatha choigreach a tha uile gu lèir coimheach dhuinn agus nach […]

via An t-Adhar Ùr, le Dennis King — Air Cuan Dubh Drilseach

Posted in: Nuacht