Browsing All posts tagged under »comhdháil náisiúnta na gaeilge«

Cruinniú idir eagraíochtaí Gaeilge agus an Foras

Deireadh an tSamhraidh 17, 2013 le

1

Doiciméad ‘leakáilte’ ab é seo – mar chomhartha dea-thoil do na heagraíochtaí Gaeilge, tá sé socraithe againn an píosa seo a bhaint don suíomh seo don am atá i láthair ach foiliseofar alt nua ar an ábhar seo chomh luath agus is féidir. Ciarán Dunbar

Laghdú ar Sheirbhísí Gaeilge na Roinne Oideachais

Aibreán 23, 2013 le

3

Tá cáineadh láidir déanta ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar Scéim Teanga nua de chuid na Roinne Oideachais.   Faoin scéim úr laghdófar líon na seirbhísí atá ar fáil ón Roinn do phobal na Gaeilge.   “Céim mhór ar gcúl” atá ann dar leis an gComhdháil.   Tháinig céad scéim teanga na Roinne i bhfeidhm […]

‘Misneach’ le seoladh ag cruinniú poiblí

Márta 25, 2013 le

0

Tá grúpa nua ‘radacach’ Gaeilge, darbh ainm Misneach, le lainseáil i mBaile Átha Cliath Dé Máirt 26 Márta. Beidh an chéad chruinniú poiblí ag Misneach ar siúl in ionad Chois Teallaigh, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, ag 7.30in, áit a dhéanfar plé ar ábhair éagsúla i dtaobh na Gaeilge. Beidh na gníomhaithe […]