Browsing All posts tagged under »Conradh na Gaeilge«

AGALLAMH: Niall Comer, Uachtarán úr Chonradh na Gaeilge

Márta 3, 2017 le

0

Is é Niall Comer Uachtarán úr Chonradh na Gaeilge. Labhair fear an Iúir leis An tUltach faoina chúlra agus faoin bhéim a bheidh á cur aige ar an mheon dheonach. Cad é mar a chuir tú spéis sa Ghaeilge den chéad uair? Scéal measartha saoithiúil atá ann óir nuair a thosaigh mé ar Scoil na […]

Slua mhór ag Comhdháil Idirnáisiúnta Cearta Teanga

Feabhra 17, 2015 le

0

PREASRÁITEAS D’fhreastal slua mhór ar an gComhdháil Idirnáisiúnta Cearta Teanga i mBaile Átha Cliath inniu. Pléadh na leasaithe atá pleanáilte ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus an deis a bhéas ann i mbliana deireadh a chur leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga oibre oifigiúil san Aontas Eorpach. I measc na gcainteoirí […]

Fáilte roimh chomhairliú ar Acht na Gaeilge

Eanáir 15, 2015 le

0

PREASRÁITEAS  : Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh nuacht dhréachtú Acht na Gaeilge ó thuaidh. Fógraíodh inniu, 13 Eanáir 2015, go bhfuil an tAire Cultúir, Carál Ní Chuilín, chun comhairliú poiblí a chur ar bun maidir le dréachtú Acht Gaeilge ó thuaidh. Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte mhór roimh an nuacht agus iarann siad ar […]

Úsáid an Ghaeilge sna Cúirteanna

Eanáir 16, 2014 le

0

PREASRÁITEAS : Fáiltíonn Conradh na Gaeilge Roimh Mholadh na hEorpa Go nÚsáidfí An Ghaeilge I gCúirteanna Thuaisceart Éireann Fáiltíonn Conradh na Gaeilge agus Comhaltas Uladh roimh thuairisc Chomhairle na hEorpa a nótálann nach féidir leis an Rialtas ó thuaidh údar a thabhairt don chosc ar úsáid na Gaeilge atá i bhfeidhm sna cúirteanna, agus iarrann […]

Cluas le Fearg!

Eanáir 10, 2014 le

0

Preasráiteas ó Chonradh na Gaeilge Tá Conradh na Gaeilge ag tabhairt deis do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a fhearg agus a dhíomá a chur in iúl ag cruinniú poiblí i Halla na Saoirse, Cé Éidin, Baile Átha Cliath amárach, Dé Sathairn, 11 Eanáir 2014, ag 12.00. Tá an cruinniú á eagrú mar thoradh ar […]

Cruinniú idir eagraíochtaí Gaeilge agus an Foras

Deireadh an tSamhraidh 17, 2013 le

1

Doiciméad ‘leakáilte’ ab é seo – mar chomhartha dea-thoil do na heagraíochtaí Gaeilge, tá sé socraithe againn an píosa seo a bhaint don suíomh seo don am atá i láthair ach foiliseofar alt nua ar an ábhar seo chomh luath agus is féidir. Ciarán Dunbar

Arbh fhéidir go bhfuil ‘Feasta’ faoi bhagairt chomh maith?

Deireadh an tSamhraidh 1, 2013 le

5

Ciarán Dúnbarrach Beidh ar ‘An tUltach’ agus ar ‘Feasta’ cur isteach ar dheontas ar leith ó Fhoras na Gaeilge chun an tréimhse idir Iúil agus Nollaig 2013 a mhaoiniú. Tá sé curtha in iúl ag Foras na Gaeilge don ‘Tuairisceoir’ gur “thóg Bord Fhoras na Gaeilge cinneadh gan “An tUltach” agus “Feasta” a mhaoiniú don […]